Aviation och Aerospace

Behöver du prata risk?

+46 (0)8 506 920 00

Aviation och Aerospace

Nordiska teamet på AIG Aerospace har en djup kunskap om den lokala lagstiftningen och lokala marknadsförhållanden.

Vi kombinerar vårt globala nätverk med lokal expertis i alla olika anseenden av risk- och skadehantering, och för alla typer av Aerospace risker, från små flygplan till stora flygplatser och lokala flygbolag.Vårt lokala team jobbar för kunderna som en integrerad del av AIG:s globala nätverk.

 

Över 65 års erfarenhet

I över 65 år har vi ägnat oss åt att finna lösningar för att hantera risker kopplade till flygbolag, flygplatser, flygtransport och associerade verksamheter.  

 

Engagemang i skadehantering

Vi har lokala representanter på plats över hela världen för att kunna ge snabb och direkt stöd när våra kunder behöver det. Vi fokuserar på att skydda kundens namn, rykte och deras kundkrets genom att arbeta snabbt och effektivt via omfattande och innovativa lösningar.

En samarbetspartner att lita på

AIG: s Aviationteam försäkrar tillsammans 80% av världens flygbolag, flygplatser och tillverkare, samt över 5 000 flygplan varje år.

 

Riskhantering och skadekontroll

AIG har ett globalt nätverk bestående av mer än 500 ingenjörer samt speciella säkerhets- och riskhanteringsteam. Vi arbetar med våra kunder för att försäkra att de har en stabil grund för att kunna bygga upp sina säkerhetsprogram och förbättra riskhanteringen inom sin bransch.

 

Vem är den till för?

Flygbolag, allmän flygtrafik, flygplatser, tillverkare, distributörer och alla slags färdmedel inom flygsektorn.

Vad täcker försäkringen?

Allmän flygförsäkring

Vi erbjuder flygförsäkring för kommersiell flygplans- och helikopterverksamhet både på land och till havs. För den kommersiella branschen kan vi erbjuda försäkringar för reguljärflyg, charter och flygtaxibolag. Vår helikopterförsäkring täcker kommersiella och privata verksamheter inklusive passagerar- och frakttransport.

Lägg märke till att vi inte täcker glidflygplan, ultralätta luftfartyg, modellflygplan och luftballonger.

Produkter & Flygplatser

De som tecknar våra försäkringar är tillverkare av flygplansskrov, motorer och delar, flygtrafikskontrollsenheter, lokala och storskaliga flygplatsoperatörer, företag som utför marktjänster, säkerhetsföretag och serviceföretag som arbetar på flygplatserna.

Produktansvar

 • Rättsligt ansvar för tillverkare av flygplansskrov och motorer såväl som leverantörer av komponenter.
 • Grounding och verksamhetsansvar.
 • Ansvars- egendomsförsäkring för komponenter som är i företagets förvar.

Ansvarstäckning för flygplatsägare och operatörer.

 • Vi tar fram försäkringspaket som skyddar den enskilda flygplatsoperatörens specifika risker.
 • Operatörens ansvar kan begränsas till flygplatsområdet eller täcka alla aspekter av verksamheten.

Reparationsunderhåll och service.

 • Vi täcker verksamhetsområdet, hangarinnehavare och produktexponering antingen individuellt eller i ett gemensamt försäkringsprogram.

Serviceleverantörer

Alla program kan inkludera ansvar gentemot tredje man, avseende motordrivna fordon medan de befinner sig på flygplatsen.

Flygbolag

Vår expertis och erfarenhet gör att vi kan erbjuda specifika försäkringspaket som täcker i stort sätt vilken flygrelaterad risk som helst. Vi hjälper kunden att hantera ekonomiska förluster, genom att använda de mest kostnadseffektiva försäkringslösningarna utöver att enbart täcka själva flygplanet.


Flygplanskasko & ansvar

 • Fysisk skada eller förlust av flygplansskrovet.
 • Reservdelar.
 • Skadestånd för passagerare och gentemot tredjeman.
 • Skadestånd för bagage.
 • Skadestånd för frakt.

Självriskförsäkring för flygplanskasko
Vi erbjuder många andra omfattande lösningar utöver den traditionella självriskförsäkringen.

 • Aggregerat självriskskydd.
 • Fleråriga försäkringsbrev.
 • Innovativa lösningar för risktransferering.
 • Självriskalternativ för maskinskada som omfattar leasing av flygplansmotorer.
 • Återförsäkring för captivebolag och delad återförsäkring.

Rymd och satelliter

Inom denna högteknologiska bransch är AIG en av de mest framstående på marknaden. Vår kompetens har byggts upp av en bred erfarenhet och ingenjörbaserad underwriting som grundar sig på ständig forskning på marknader runt om i världen.

Vi försäkrar uppskjutningstjänster och täcker satellitägare/operatörer vid fysisk förlust eller skada under uppskjutning, överlämnande och i fasen för omloppsbanan och ger även ansvarsskydd gentemot tredjeman.

Produktsammanfattning
Programmet ger ett omfattande försäkringsskydd och täcker bland annat:

 • Flygrisk för uppskjutningsfordon.
 • Satellituppskjutning samt 1 års omloppsbana.
 • Satellituppskjutning samt 10 års omloppsbana.
 • Uppskjutnings- och återuppskjutningsgaranti.
 • Satelliten i sin omloppsbana.
 • Ansvarstäckning gentemot tredjeman.

Riskhantering

AIG: s försäkringserbjudande innefattar ett stort antal verktyg och program för förebyggande av skador och hantering av risker. Dessa innebär att våra kunder får tillgång till en nödvändig grund från vilken de kan bygga upp sin säkerhetspolicy och sina riskhanteringsprogram. Vi arbetar med våra kunder genom att ge specifika rekommendationer som fokuserar på alla aspekter av deras verksamhet och hjälper dem att:

 • Förbättra säkerheten i verksamheten.
 • Minska utsatthet vid förlust.
 • Bidra till att ta egna säkerhetsinitiativ.

Program och verktyg tillhandahålls av våra egna experter och utvalda tredje parts leverantörer.