Om oss

Behöver du prata risk?

+46 (0)8 506 920 00

Vår historia

AIG etablerades i Sverige 1973. Inledningsvis var målsättningen främst att svara mot den ökande marknaden och behovet av expertis kring globala försäkringsprogram för större multinationella bolag. Under åren har vi breddat vår verksamhet och etablerat oss i allt fler marknadssegment.

Vad vi erbjuder

Med vår långa historik har vi kunnat bygga upp branschens mest omfattande urval av produkter och tjänster samt kan erbjuda en unik skaderegleringsexpertis. Våra kunder kan förlita sig på oss vad gäller innovativa och trygga försäkringslösningar och kan på så sätt frigöra tid för att fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ser oss som en entreprenör och innovatör på försäkringsmarknaden och har både expertis och kapacitet att erbjuda:

  • Heltäckande försäkringsprogram
  • Internationella krishanteringsprogram
  • Förstklassig kund- och skadeservice
  • Marknadsledande riskingenjörstjänster
  • Finansiell trygghet

Vår finansiella styrka

AIG är idag en världsledande organisation inom sakförsäkringar som tillhandahåller service åt mer än 40 miljoner kunder i över 100 länder. Tack vare vår finansiella styrka kan vi uppfylla alla våra ekonomiska  åtaganden, både nu och i framtiden. Detta innebär att vi kan erbjuda alla våra kunder en trygg riskhantering.

Våra Kunder

AIG är stolta över att ha några av Sveriges största företag som kunder. Vi är även stolta över den ökande skaran privatpersoner som väljer att försäkra sig hos oss. Vår omfattande branschexpertis har hjälpt oss att skapa och upprätthålla ett mycket högt anseende över hela världen inom företags-, industri- och personförsäkringar. Vi erbjuder genomarbetade standardprodukter, men många av våra försäkringar skräddarsys också efter kundens behov.

Våra produkter

Vi koncentrerar oss på de områden där vi kan dra nytta av vår roll som marknadsledare och innovatör. För oss är det viktigt att kunna erbjuda försäkringsupplägg som täcker speciella behov. Exempel på områden där vi kan erbjuda expertis och lösningar utöver det vanliga är VD- & styrelseansvar, förmögenhetsbrott, professionsansvar, kidnappning och utpressning, transport, egendom, tjänsteresa, allmänt ansvar och produktansvar, miljöansvar, flyg- och kreditförsäkring samt nischade sjuk- och olycksfallsförsäkringar riktade till privatpersoner.

Kontakta oss gärna för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig med dina försäkringsbehov.

Ersättning till affärspartners