Broker Service Team

Kontakta Broker Service Team
+46 8 506 920 10

 

Broker Service Team | One-Point of Contact

Vi strävar efter att ge bästa möjliga service till våra kunder och förmedlare.

 • För snabb och smidig service kan du kontakta oss direkt antingen via mail eller telefon vid generella frågor kring de försäkringsprodukter som vi erbjuder, samt administration av ändringar av försäkringshandlingar och fakturor.
 • Vi har egen underwriting behörighet att offerera VD- & Styrelseansvarsförsäkring samt Tjänstereseförsäkring. Detta för att spara tid och underlättar för dig som mäklare men även för din kund.
 • Samarbete är en nyckelfaktor för att lyckas och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med er där vi kan erbjuda de bästa lösningarna, både för dig och din kund.

Produkter som AIG erbjuder igenom Broker Service Team

VD och Styrelseansvarsförsäkring

Skyddar VD och styrelseledamöters personliga ansvar och andra anställda inom företaget som har ett självständigt ledningsansvar.  Med lång erfarenhet har AIG en ledande position avseende produktkunskap och skadeservice för att kunna försvara våra kunders intressen.

 • Marknadsledande inom VD- och styrelseansvarsförsäkringar med över 40 års erfarenhet från den svenska marknaden.
 • Bred försäkringsomfattning.
 • Omfattar försvarskostnader för både grundade som ogrundade anspråk.
 • Livslång upptäcktsperiod för tidigare försäkrade personer.
 • Globalt nätverk med möjlighet att ställa ut lokala försäkringar där våra kunder finns.
 • Dedikerade skadereglerare med lång erfarenhet av skadehantering

Cyberförsäkring

Vår cyberförsäkring är utformad för att stödja och skydda ditt företag från exempelvis skadliga attacker och virus som påverkar dina datasystem. Försäkringen ger ett brett och omfattande skydd för ditt företags digitala exponering.

 • Försäkringen ger en omfattande täckning av skydd, enkelhet och av en betrodd partner i händelse av ett krav. Heltäckande villkor med en av marknadens mest välutvecklade cyberförsäkring.
 • First Response – 24/7 Claims Hotline i samarbete med ledande jurister och IT-experter som hjälper vid en incident.
 • Omfattar böter och utredningskostnader från dataskyddsmyndigheter som är försäkringsbara enligt lag.
 • Omfattar kostnaderna för att återställa och återskapa förlorad data vid ett dataintrång.
 • Världsledande skadereglering med en lång erfarenhet inom cyberskador.
 • AIG har varit pionjärer inom cyberförsäkring sedan 90-talet och fortsätter utveckla sin produkt i takt med det förändrande IT-landskapet.

Tjänstereseförsäkring

Som tjänsteresenär utsätts du för olika risker. Du kan bli sjuk, råka ut för ett olycksfall, bli bestulen eller förlora ditt bagage. Vår tjänstereseförsäkring ger ett brett och omfattande skydd oavsett om du är på resa i närområdet eller på längre resa ute i världen. Vi har lokala försäkringar som skräddarsys efter våra kunders behov.

 • Generösa villkor med ett globalt försäkringsskydd.
 • AIG Travel Assistance App och Web portal som ger tjänsteresenären verktyg för att resa tryggt och informerat.
 • Borttagna undantag så som alkohol, sport- och riskfyllda aktiviteter.
 • Enkel riskområdesdefinition utan UD-listans begränsningar.
 • Ersätter personlig lösegendom till nyvärde.
 • Ingen självrisk och höga ersättningsbelopp samt självrisk skydd.
 • Sjukvårdskostnader, kristerapi och rehabiliteringskostnader till följd av ett olycksfall.
 • Överfall, kidnappning, kapning och tagande av gisslan.
 • Akutassistans inkluderat och kan erbjudas via diverse assistansbolag.
 • Ansvar och rättsskydd.
 • Kostnader för akut sjukdom omfattas.
 • Ersättning för avbokningskostnader av resa vid oförutsedd händelse.
 • Ersättning för brännskador och brutna ben.

Winning with AIG

Läs mer om vår riskapetit 

Annat material

Information för försäkringsmäklare.

Se produktlista

Försäkringsprodukter fra AIG