Vanliga frågor & svar

På denna sida hittar du svaren på vanligt förekommande frågor. Om du inte hittar svaret du söker kan du kontakta vår kundservice på 08-506 920 70 eller på kundservice@aig.com

Teckna försäkring

Så fort vi har mottagit din anmälan och registrerat din ansökan kommer du att få dina fullständiga villkor och ditt försäkringsbrev skickat till dig. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring, vänligen kontakta vår kundservice. 

Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp. AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse. AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir. 

Din försäkring börjar gälla så fort vi har tagit emot din ansökan.

Under giltighetsområde på ditt försäkringsbrev framgår det var din försäkring gäller. Vi har dock en sanktionsklausul för alla försäkringar:

Försäkringsgivaren meddelar inte försäkringsskydd och är inte skyldig att betala försäkringsersättning eller att uppfylla annan förpliktelse enligt försäkringsavtalet såvida sådan betalning eller uppfyllandet av annan förpliktelse skulle utsätta försäkringsgivaren, dess moderbolag eller dess yttersta kontrollerande företagsenhet för någon sanktion, förbud eller restriktion enligt FN-resolutioner, handels- eller ekonomiska sanktioner, lagar eller förordningar i EU, Storbritannien, Luxemburg, Sverige eller USA. 

Ångerrätt och uppsägning av försäkring

Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på på 08-506 920 70 alternativt kundservice@aig.com. Det finns även en ångerblankett här om du föredrar att använda dig av den.

Du säger upp din försäkring via brev, e-post eller telefon. Uppge personnummer, ärende och vilken försäkring det gäller.

Adress: AIG Europe S.A. Filial i Sverige, Box 3506, 103 69 Stockholm
E-post: kundservice@aig.com
Tel: 08-506 920 70

Betalning

Du kan välja att betala via faktura per kvartal, halvår eller helår eller via autogiro. För att betala via autogiro behöver du fylla i ett autogiromedgivande digitalt eller via en blankett som skickas in till oss per post. Försäkringstagaren måste stå som ägare av det konto pengarna ska dras ifrån. Länken till det digitala medgivandet hittar du på bekräftelsesidan och i e-post meddelandet som kommer efter att du tecknat försäkringen. Autogirodragningen görs den 28:e varje månad. Viktigt att känna till är att om du får en faktura ska du betala den, autogirodragningarna aktiveras då till nästa betalningstillfälle.
 

Vill du som befintlig kund betala via autogiro kan du byta till det via formuläret nedan, alternativt fylla i och skicka in medgivandeblanketten som du får tillsammans med din första faktura. Medgivandeblanketten finns även som pdf nedan.

Om täckning saknas en månad så drar vi dubbelt nästa månad. Om täckning saknas två månader i rad kommer försäkringen att sägas upp.

Vi skickar ut en påminnelsefaktura. Om inte denna betalas kommer försäkringen att sägas upp.

5689-4462

Skadeanmälan

En skadereglering kan inte påbörjas förrän vi mottagit en skadeanmälan. Du hittar blanketter för skadeanmälan på länken nedan. Du kan även kontakta vår kundservice på 08-506 920 70 om du behöver hjälp med att anmäla en skada eller få en skadeblankett hemskickad till dig. 

Har du ett redan registrerat eller ett pågående skadeärende, kontakta vår skadeavdelning på claims.sweden@aig.com

Utbetalning sker till det konto som du uppgett till skadeavdelningen i din skadeanmälan. Det är vår skadeavdelning som tar beslut om utbetalning och dess belopp.

Övrigt

På länken nedan hittar du information om hur du kan framföra synpunkter och klagomål till oss.

Kontakta vår kundservice på 08-506 920 70 eller skicka e-post till kundservice@aig.com

Kontakta AIG:s växel och 08-506 920 00 och uppge ditt ärende och att det gäller en kommunförsäkring för ditt/dina barn.