AIG Diagnosförsäkring vid cancer – ditt ekonomiska stöd

Det finns ingen försäkring som skyddar mot cancer. Däremot kan du få ekonomiskt stöd om du skulle drabbas genom att teckna vår diagnosförsäkring vid cancer.
Vid fastställd diagnos som omfattas av försäkringen utbetalas en engångsersättning upp till 200 000 kr (beroende på vilken försäkringsnivå du väljer) och dessutom en månadsersättning på upp till 10 000 kr / mån under ett helt år.

Låt oss ta hand om dina försäkringar – så att du kan ta hand om dig

Att stå inför en cancerdiagnos är svårt ur många aspekter. Behovet av medicinskt stöd från sjukvården och socialt stöd från omgivningen blir viktigare än någonsin för många. Att vid en diagnos även ha ett ekonomiskt stöd, genom till exempel en försäkring, kan vara en trygghet. Ersättningen är skattefri och du bestämmer själv vad pengarna ska användas till. Många väljer att ta ledigt från jobbet, resa, vara med nära och kära och ge sig själva tid att fokusera på kampen mot sjukdomen.

Vad omfattar diagnosförsäkringen?

Ersättning utgår när försäkrad under försäkringsperioden drabbas av någon av de cancerformer som omfattas av försäkringen.

Försäkringen omfattar malign tumör, blodcancer och cancer i benmärgen samt DCIS (Ductal cancer in situ). Den omfattar även malignt melanom då tjockleken överstiger 0,75 mm, eller tjockleken överstiger 0,5 mm och det samtidigt förekommer ulceration (sårbildning), lymfkörtelmetastaser eller fjärrmetastaser.

Försäkringen måste vara i kraft när diagnosen fastställs och den försäkrade kan endast få ersättning från en (1) cancerförsäkring hos AIG. Försäkringsskyddet upphör att gälla efter det att skadeersättning utgått.

Skyddet gäller i hela världen med undantag för länder som omfattas av vår sanktionsklausul (se försäkringsvillkoren). Vid vistelse utanför Sverige gäller den i 1 år.

Om du råkar ut för en skada är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan oss. Därför är det viktigt att du tar del av dessa handlingar för att säkerställa att skydd som är särskilt viktiga för dig omfattas av försäkringen. 

Typ av ersättning Bas Plus Premium
Engångsbelopp vid diagnos 100 000 kr 150 000 kr 200 000 kr
Belopp per månad i 12 månader 5 000 kr 7 500 kr 10 000 kr

Viktiga undantag/begränsningar i försäkringen

Nedan följer några viktiga undantag och begränsningar i försäkringens giltighet, fullständiga undantag och begränsningar framgår av villkoret.

Försäkringen ersätter inte om du har fått diagnosen cancer, oavsett cancerform, innan du tecknade försäkringen. Ersättning lämnas inte heller om du inom de närmaste tre (3) åren före tecknandet av försäkringen:

 •  haft eller fått diagnosen förstadie till cancer oavsett cancerform, och/eller
 •  haft eller har cellförändringar, såvida inte utredningen/behandlingen är avslutad och resultatet var negativt, dvs. inga kvarstående cellförändringar.

Försäkringen omfattar inte:

 • andra typer av hudcancer (inklusive läpp)
 •  tumörer som är pre-maligna eller som endast visar tidiga maligna förändringar såsom vid cancer in situ.
 • tumörer i urinblåsan och tjocktarmen som inte växer in i muscularis (T1 NO MO eller lägre i TNM -klassificeringssystemet) in situ (Tis eller lägre i TNM -klassificeringssystemet)

Försäkringen lämnar inte heller ersättning för:

 •  tumörer som kan förekomma i samband med virus som förorsakar nedsatt immunförsvar såsom HIV

Kvalificeringstid

Försäkringen har en kvalificeringstid på 60 dagar, vilket innebär att försäkringen inte gäller för cancer som diagnostiserats, eller för vilken påbörjats utredning, tester, behandling eller dylika åtgärder, under de första 60 dagarna efter att du tecknat försäkringen.


Vem kan teckna försäkringen och vad kostar den?

Alla mellan 18 och 63 år kan teckna försäkringen förutsatt att du uppfyller hälsokraven för produkten. Skyddet gäller t.o.m. 65 år. Försäkrad måste vara folkbokförd i Sverige.

Månadspremie

Ålder Bas Plus Premium
18 – 29 99 kr 109 kr 119 kr
30 – 34 109 kr 125 kr 139 kr
35 – 39  119 kr 135 kr 149 kr
40 – 44  129 kr 149 kr 169 kr
45 – 49 149 kr 179 kr 209 kr
50 - 54 189 kr 239 kr 289 kr
55 – 59 259 kr 349 kr 439 kr
60 - 65  399 kr 499 kr 599 kr


Viktig ytterligare information om försäkringen

 • Försäkringen börjar gälla direkt när vi tagit emot din ansökan. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på på 08-506 920 70 alternativt kundservice@aig.com .
 • Försäkringen gäller för de personer som står angivna i försäkringsbrevet. 
 • Den som är försäkrad måste vara folkbokförd i Sverige.
 • Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp.
 • AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse.
 • AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir.

Vanliga frågor

Du kan endast få ersättning från en (1) gällande Cancerförsäkring hos AIG. Detta gäller även om du tecknat flera försäkringar av samma försäkringstyp.

Priset för försäkringen beror på vilken ersättningsnivå du väljer och din ålder. Du hittar premietabell ovan.

Om du som försäkrad under försäkringsperioden drabbas av någon av de cancerformer som omfattas av försäkringen utbetalas ersättning som ett fast engångsbelopp och som ett månadsbelopp under 12 månader. Ersättningsbeloppen beror på vilken försäkringsnivå du valt; Bas, Plus eller Premium.

Du bestämmer själv vad ersättningen används till.

Försäkringen gäller med en kvalificeringstid om 60 dagar efter försäkringens ikraftträdande. Det innebär att försäkringen inte gäller för cancer som diagnostiserats, eller för vilken påbörjats utredning, tester, behandling eller dylika åtgärder, under kvalificeringstiden.

Nej, ersättningen betalas ut oberoende av ev ersättning du har fått från andra försäkringsbolag.

Du kan använda länkarna som finns på den här sidan eller gå direkt till att teckna försäkringen här.