Olycksfallsförsäkringar

 Ekonomiskt stöd om olyckan är framme

Våra olycksfallsförsäkringar kan ge ett extra ekonomiskt skydd om det oförutsedda sker och du råkar ut för en olycka.  Oavsett om vi är äventyrare eller inte kan oturen att råka ut för ett olycksfall drabba oss alla och ingenting vi kan planera för. Då kan det kännas tryggt att ha ett ekonomiskt stöd. Du bestämmer själv vad du vill använda ersättningen till.

 

***

Vad räknas som olycksfall?

En olycksfallsskada definieras som en kroppsskada (som krävt läkarbehandling) som den försäkrade under försäkringsperioden ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse.


Våra olycksfallsförsäkringar

På den här sidan hittar du produkterna som ingår i vårt utbud av privata olycksfallsförsäkringar. Vi erbjuder olika typer av skydd vid olycksfall för både barn och vuxna, och utifrån dina behov.

  • Olycksfallsförsäkring Vuxen kan du teckna direkt här på hemsidan
  • Om du är intresserad av att teckna någon av våra övriga försäkringar vid olycksfall är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefonnummer 08-506 920 70 så hjälper vi dig med det

Olycksfallsförsäkring Vuxen

Olycksfallsförsäkring Vuxen omfattar om du till följd av en olycka blir inlagd på sjukhus, drabbas av benbrott eller får en bestående funktionsnedsättning och det ingår även efterlevandeskydd vid dödsfall. Försäkringen går att teckna mellan 18 och 70 år och skyddet gäller tills du fyller 75 år.

Olycksfallsförsäkring Barn

Med Olycksfallsförsäkring Barn är ditt barn försäkrat dygnet runt. Försäkringen kan ge ersättning för allt från brännskador och benbrott, till sjukhusvistelse och medicinsk invaliditet. Ingen hälsodeklaration krävs och försäkringen gäller barn och ungdomar mellan 0 och 25 år. 

Försäkring Medicinsk Invaliditet

Vår olycksfallsförsäkring Medicinsk Invaliditet kan ge upp till 500 000 kr i ersättning om du till följd av ett olycksfall drabbas av en bestående funktionsnedsättning. Du kan teckna försäkringen mellan 18 och 74 år. 

Försäkring Efterlevandeskydd

Med AIG Efterlevandeskydd kan du öka familjens ekonomiska trygghet om du skulle avlida till följd av ett olycksfall. Det betalas då ut ett engångsbelopp på upp till 500 000 kr som ekonomiskt stöd för att få vardagen att fungera igen. Produkten går att teckna mellan 18 och 79 år. 

Försäkring Benbrott

Vår Benbrottsförsäkring kan tecknas mellan 50 och 70 år och gäller tills försäkrad fyller 80 år. Du kan få upp till 100 000 kr i ersättning om du till följd av en olycka skulle drabbas av en fraktur på t.ex. höftled eller ryggrad. Du bestämmer själv hur pengarna ska användas.

Vanliga frågor

Priset för försäkringen beror på vilken ersättningsnivå du väljer och din ålder vid tecknandet. Du hittar pristabell på respektive produktsida.

Vi erbjuder olika typer av skydd utifrån dina behov. Du kan teckna Olycksfallsförsäkring Vuxen som omfattar ett flertal olycksfallsmoment för att erbjuda ett bredare skydd. Produkten omfattar medicinsk invaliditet, benbrott, efterlevandeskydd vid dödsfall och sjukhusvistelse till följd av olycka. Vill du ha ett skydd som täcker ett specifikt moment erbjuder vi även försäkringar för respektive olycksfallsmoment som ingår i Olycksfallsförsäkring Vuxen. 

Nej, din rätt till ersättning från oss påverkas inte. Med andra ord utbetalas ersättning oberoende av eventuell ersättning du har fått från andra försäkringsbolag.

För vår Olycksfallsförsäkring Vuxen hittar du länk för att teckna försäkringen på produktsidan. Våra övriga försäkringar vid olycksfall kan du teckna via vår kundservice på telefonnummer 08-506 920 70.