AIG Olycksfallsförsäkringar - ekonomiskt stöd om olyckan är framme

AIG:s Olycksfallsförsäkringar kan ge ett extra ekonomiskt skydd om det oförutsedda sker och du råkar ut för en olycka.  För visst är det så att, oavsett om vi är äventyrare eller inte, oturen att råka ut för ett olycksfall kan drabba oss alla. Då kan det kännas tryggt med en möjlighet till ett ekonomiskt stöd. 

Olycksfallsförsäkring Vuxen kan du teckna direkt här på vår hemsidan. Om du är intresserad av att veta mer och teckna någon av våra övriga försäkringar vid olycksfall; Olycksfallsförsäkring Barn, Efterlevandeskyddförsäkring, Medicinsk Invaliditetförsäkring eller Benbrottsförsäkring är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefonnummer 08-506 920 70 .

Vad räknas som olycksfall?

En olycksfallsskada definieras som en kroppsskada (som krävt läkarbehandling) som den försäkrade under försäkringsperioden ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse.

Olycksfallsförsäkring Vuxen

Olycksfallsförsäkring Vuxen täcker in ett flertal moment och kan därmed ge ett brett skydd vid olycksfall. Produkten omfattar om du till följd av en olycka blir inlagd på sjukhus, drabbas av benbrott eller får en bestående funktionsnedsättning och det ingår även efterlevandeskydd vid dödsfall. Försäkringen går att teckna mellan 18 och 70 år och skyddet gäller tills du fyller 75 år.