Benbrottsförsäkring vid olycksfall

Ekonomiskt stöd vid benbrott

AIG Benbrottsförsäkring kan ge dig ett extra ekonomiskt stöd om du till följd av ett olycksfall skulle drabbas av ett benbrott som t.ex. en bruten arm eller handled, ett brutet revben eller en fraktur på höftled eller ryggrad. Om olyckan är framme kan ersättning från en försäkring vara välkommet som plåster på såren. Du bestämmer själv hur du vill använda ersättningen; kanske till taxiresor, hemkörning av mat, hjälp i hemmet eller något annat som får dig att må bättre. 

Skyddet gäller dygnet runt och ersättning lämnas oberoende av andra försäkringar du eventuellt redan har hos andra försäkringsbolag. Det går även bra att kombinera produkten med våra övriga Olycksfallsförsäkringar.

Den här produkten går för tillfället inte att teckna via vår hemsida men du kan teckna försäkringen via vår kundservice på telefonnummer 08-506 920 70.


Vad omfattar Benbrottsförsäkringen?

Försäkringen gäller om du drabbas av ett olycksfall som leder till något av de benbrott (frakturer) som anges och definieras i tabellen nedan. Frakturer som inte finns i tabellen omfattas inte av försäkringen.

Ersättning betalas med så stor del av maxbeloppet som motsvarar den procentsats som anges nedan för respektive typ av fraktur, upp till sammanlagt 100 %. Försäkringen finns i två nivåer, Silver och Guld där maxbeloppet på Silvernivå är 100 000 kr och maxbeloppet på Guldnivå är 150 000 kr. Skyddet gäller i hela världen med undantag för länder som omfattas av vår sanktionsklausul (se försäkringsvillkoren).

Försäkringen delar in frakturer i komplicerade och övriga. Med komplicerat avses en öppen fraktur där det också är fråga om vävnadsskada. Med övriga avses benbrott där benändarna har förflyttats i förhållande till varandra, sluten fraktur. Fraktur avser ett brott i hela benets tjocklek.

Om du råkar ut för en skada är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan oss. Därför är det viktigt att du tar del av dessa handlingar för att säkerställa att skydd som är särskilt viktiga för dig omfattas av försäkringen. 

Omfattade benbrott till följd av olycksfall Typ av benbrott % av maxbelopp
Ryggrad (kotor och kotkropp med undantag för halsrygg)

Alla kompressionsfrakturer

Övriga ryggradsfrakturer

60%

30%

Lårben och underben

Komplicerad

Övriga frakturer

50%

10%

Höft, bäcken och svanskota

Komplicerad

Övriga frakturer

50%

20%

Arm (över eller underarm), dock ej nyckelben

Komplicerad

Övriga frakturer

15%

5%

Skulderblad, revben och bröstben

Komplicerad

Övriga frakturer

15%

5%

Ansiktsfraktur

Komplicerad

Övriga frakturer

40%

15%

Fotled och knäled

Komplicerad

Övriga frakturer

35%

5%

Handled

Komplicerad

Övriga frakturer

5%

2%


Viktiga undantag

Nedan följer några viktiga undantag och begränsningar i försäkringens giltighet, fullständiga undantag och begränsningar framgår av villkoret. Försäkringen ersätter inte:

  • skador som inte är olycksfall
  • skador som inträffat eller visat symptom före försäkringens tecknande
  • skador vid utövande av motor- eller luftsport, t.ex. mikroflyg, hang- och paragliding, fallskärmshopp eller motorcross
  • skador vid bergsbestigning eller offpistskidåkning
  • skador till följd av fridykning på större djup än 10 meter och all dykning med andningshjälp på större djup än 25 meter
  • skador vid deltagande i eller träning inför deltagande i professionell sport
  • osteoporos eller patologisk fraktur

Begränsningar

Försäkringen täcker inga andra benbrott (frakturer) än de som anges och definieras i tabellen ovan.


Vem kan teckna försäkringen och vad kostar den?

Försäkringen kan tecknas för dig och eventuell partner som är 50-70 år i nivå Silver eller Guld. Premien är densamma oavsett ålder. Skyddet gäller tills du/ni fyller 80 år. Försäkrad(e) måste vara folkbokförd(a) i Sverige.

Försäkringstagare Månadspremie Silver Månadspremie Guld
Singel 75 kr 99 kr
Par* 135 kr 178 kr

*För att man ska kunna medförsäkra sin partner (maka/make/sambo) krävs att man är folkbokförda på samma adress.


Faktablad, förköpsinformation & villkor

Vanliga frågor

Det beror på vilken försäkringsnivå du väljer och om du tecknar produkten som singel eller par. Se tabellen ovan för att jämföra kostnaden mellan Silver- och Guldnivå.

Försäkringen gäller om du drabbas av ett olycksfall som leder till något av de benbrott (frakturer) som anges och definieras i tabellen ovan. Bruten arm eller handled, brutet revben eller fraktur på höftled eller ryggrad är exempel på benbrott som omfattas av försäkringen.

Med olycksfallsskada avses en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen) under försäkringsperioden.

Nej, du behöver inte lämna någon hälsodeklaration för att teckna försäkringen.

Försäkringen går för tillfället inte att teckna online men du kan teckna den via vår kundservice på telefonnummer 08-506 920 70.