Ångerrätt

När du tecknar en försäkring genom ett distansavtal, exempelvis via internet eller telefon, har du enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att du mottagit samtliga försäkringshandlingar. Du kan under denna period kostnadsfritt frånträda köpet av försäkringen genom att meddela AIG:s kundservice på telefon: 08-506 920 70  alternativt kundservice@aig.com.

Du kan även använda dig av vår ångerblankett om du föredrar det. Blanketten ska postas till följande adress:

AIG Europe S.A. Filial i Sverige

Box 3506

103 69 Stockholm

Ångerblankett PDF