Synpunkter och klagomål

VILL DU FRAMFÖRA SYNPUNKTER ELLER KLAGOMÅL?

Om du inte är nöjd med oss kan du skicka dina synpunkter eller klagomål på följande sätt:

  • Telefonnummer:  08-506 920 00 (be att få tala med klagomålsansvarig)
  • Adress: AIG Europe S.A. Filial i Sverige, Att: Klagomålsansvarig, Box 3506, 103 69, Stockholm

Vid ett klagomålsärende:

Uppge gärna ditt ärendenummer och/eller ditt försäkringsnummer och vad ditt klagomål gäller.

Vi tar alla klagomål från kunder på allvar och har följande rutin för att lösa klagomål snabbt, rättvist och av lämplig avdelning:

Vi bekräftar mottagande av ditt klagomål inom 10 arbetsdagar från mottagande och svarar i sak inom 14 kalenderdagar från mottagande. Om vi inte kan svara inom 14 kalenderdagar får du reda på orsaken till det och information om när du kan förvänta dig ett svar.

ÄR DU INTE NÖJD MED BEHANDLINGEN AV DITT KLAGOMÅL?

Om du som konsument inte är nöjd med vårt svar kan du under vissa förutsättningar vända dig till följande externa instanser:

Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 24215, 104 51  Stockholm
08-225 800,

www.konsumenternas.se

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23  Stockholm
08-508 860 00,

www.arn.se/tvisteomraden/#forsakring


Personförsäkringsnämnden
Box 24067, 104 50  Stockholm
08-522 787 20,

www.forsakringsnamnder.se/personforsakringsnamnden/provning-i-namnden-pfn/

Under vilka förutsättningar du kan få råd respektive ditt ärende prövat framgår av respektive instans hemsida.

Vi är ett försäkringsföretag baserat i Luxemburg. Om du som konsument inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte har svarat inom 90 dagar kan du:

  • Rikta klagomålet till vårt huvudkontor genom att skriva till AIG Europe S.A., «Service Reclamations Niveau Direction», 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg, eller skicka e-post till aigeurope.luxcomplaints@aig
  • Rikta klagomålet till en av klagomålsinstanserna i Luxemburg vars kontaktdetaljer finns tillgängliga på AIG Europe S.A:s hemsida www.aig.lu/
  • Lämna in en begäran om en process för en lösning utom rätta till Commissariat Aux Assurances (CAA) i Luxemburg genom att skriva till Commissariat Aux Assurances, 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, GD de Luxembourg, eller faxa till +352 22 69 10 eller skicka e-post till reclamation@caa.lu eller besöka CAA:s hemsida www.caa.lu

Tänk på...

Om du vill klaga till en av klagomålsinstanserna i Luxemburg eller till CAA måste du göra det på luxemburgiska, tyska, franska eller engelska.

Om du har ingått ditt försäkringsavtal på nätet kan du också använda den Europeiska Kommissionens plattform för ‘Online Dispute Resolution’ (ODR) som nås via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

Din rätt att vidta rättsliga åtgärder påverkas inte av att du vidtar någon av åtgärderna ovan.Ladda ner informationen på svenska >>

Ladda ner informationen på engelska >>