Försäkringsförmedling

Har du blivit kontaktad av någon som erbjudit dig en av våra försäkringar, eller har du tecknat en försäkring hos oss via telefon?
Längst ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till de bolag AIG samarbetar med.

Vad gör en försäkringsförmedlare?

För att ge dig som kund bästa möjliga information innan du tecknar en av våra försäkringar, samarbetar vi med ett antal kvalificerade
försäkringsförmedlare som har i uppdrag att för AIGs räkning ingå försäkringsavtal med dig som privatperson.

AIG ställer höga krav på förmedlarnas kompetens, korrekthet och integritet i kontakten med dig. Vi tar gärna emot dina tankar och synpunkter
på hur du upplever kontakten med oss via e-post: kundservice@aig.com eller på telefon: 08-506 920 70

Försäkringsförmedlare åt AIG:

Online Fulfillment Sverige AB, org.nr. 556479-8733, verkar som fristående försäkringsförmedlare åt AIG. För AIGs räkning erbjuder
försäkringsförmedlaren ett antal försäkringar på den svenska konsumentmarknaden. Vid förmedlingen av AIGs försäkringar
utgår ersättning till Online.

Utöver försäkringsförmedling är Online verksamt inom olika former av kundservice och telemarketing.

Online är registrerat hos Bolagsverket och verkar med tillstånd av Finansinspektionen.

Online Fulfillment AB
Skiffervägen 10, 224 78 Lund,
Telefon: 046-270 10 00 .
E-post: info@onlinesverige.se
www.onlinesverige.se

Bolagsverket
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
www.bolagsverket.se

Online har gällande ansvarsförsäkring som omfattar skada som Online som försäkringsförmedlare uppsåtligen eller genom oaktsamhet orsakat genom åsidosättande av sina skyldigheter enligt Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution. Ansvarsförsäkringen är utställd av AIG Europe S.A. Filial i Sverige och ersätter skador upptill EUR 1 250 618 per skada och EUR 5 002 472 totalt för försäkringsperioden.

Skadelidande får rikta krav på ersättning direkt mot AIG Europe S.A. Filial i Sverige om han eller hon inte har fått ersättning av Online. 

Har du klagomål på förmedlingen ska du kontakta Onlines klagomålsansvarige på: klagomal@onlinesverige.se eller på telefon: 046-270 10 00 .

Om du vill kontrollera om en viss anställd hos förmedlaren har rätt att distribuera försäkringar samt om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkringar, försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser, ska du vända dig till Finansinspektionen som på begäran upplyser om detta.