Personförsäkring

Extra ekonomisk trygghet när du behöver det som mest

AIGs personförsäkringar avsedda för dig som privatperson har som målsättning att ge dig extra ekonomisk trygghet när du behöver det som mest. Vi erbjuder personförsäkringar som olycksfallsförsäkring och diagnosförsäkring vid cancer. Ersättning lämnas oberoende av andra eventuella försäkringar du har hos andra försäkringsbolag.

 Låt oss ta hand om dina försäkringar, så att du kan ta hand om dig.


Diagnosförsäkring vid cancer

Det finns ingen försäkring som skyddar mot cancer. Däremot kan du få ekonomiskt stöd om du skulle drabbas genom att teckna vår diagnosförsäkring vid cancer. Ersättningen är skattefri och du bestämmer själv vad pengarna ska användas till.

 

Olycksfallsförsäkringar

Med en olycksfallsförsäkring från AIG kan du få ekonomiskt stöd vid medicinsk invaliditet, sjukhusvistelse, dödsfall och benbrott till följd av olycka. Vi erbjuder olika typer av skydd vid olycksfall utifrån dina behov.

Sjukhusvistelseförsäkring

Med vår Sjukhusvistelseförsäkring kan du få ett extra ekonomiskt skydd om du blir inskriven på sjukhus till följd av olycksfall eller sjukdom. Försäkringen omfatttar följande moment; dygnsersättning vid sjukhusvistelse, dygnsersättning vid konvalescens/sjukskrivning, familjebesök och behandling hos fysioterapeut.