Personförsäkring

Extra ekonomisk trygghet när du behöver det som mest

Det finns ingen försäkring som kan skydda oss från att drabbas av en olycka eller sjukdom, hur gärna vi än hade önskat. Däremot kan en försäkring i ett sådant läge vara ett välkommet ekonomiskt stöd. Du kanske behöver vara borta från arbetet, eller blir begränsad i vardagssysslor hemma. Eller du kanske bara vill ha mer utrymme för att ta hand om dig själv. Våra personförsäkringar avsedda för dig som privatperson har som målsättning att ge dig extra ekonomisk trygghet när du behöver det som mest. Du bestämmer själv vad du vill använda ersättningen till.

 

Diagnosförsäkring vid cancer

Diagnosförsäkring vid cancer är framtagen för att ge dig ett ekonomiskt stöd om du skulle drabbas av en cancerdiagnos. Försäkringen lämnar ersättning på upp till totalt 320 000 kr i form av en engångs- och månadsersättning vid omfattad diagnos. Ersättningen är skattefri och du bestämmer själv vad pengarna ska användas till.

Olycksfallsförsäkringar

Med våra olycksfallsförsäkringar kan du få ekonomiskt stöd vid medicinsk invaliditet, sjukhusvistelse och benbrott till följd av olycka och även efterlevandeskydd. Vi erbjuder olika typer av skydd vid olycksfall för både barn och vuxna, och utifrån dina behov.

Sjukhusvistelseförsäkring

Sjukhusvistelseförsäkringen kan ge ett extra ekonomiskt skydd om du blir inskriven på sjukhus. Försäkringen betalar ut en dygnsersättning vid sjukhusvistelse och vid sjukskrivning efter en sjukhusvistelse. Du kan även få ersättning för familjemedlems rese- och hotellkostnad när denne besöker dig på sjukhuset, samt ersättning för behandling hos en fysioterapeut.

Vanliga frågor

En personförsäkring är en försäkring som du tecknar för dig själv eller för din familj och barn. Till skillnad från en sakförsäkring och en sak som man kan sätta ett bestämt värde på kan man inte värdera en människa, dess lidande eller sätta ett värde på en funktionsnedsättning. Därför kan man ha flera personförsäkringar hos flera försäkringsbolag och få utbetalt från alla vid samma skada. Det gäller dock inte för faktiskta kostnader/utlägg, då har man bara rätt att få ersättning en (1) gång, mot kvitto.

Vi erbjuder olika typer av personförsäkring som olycksfallsförsäkring och diagnosförsäkring. Att drabbas av ett olycksfall kan få följder i form av personskador som medicinsk invaliditet och benbrott eller du kanske blir inlagd på sjukhus. Då kan det vara en trygghet att ha en försäkring som kan ge dig ett extra ekonomiskt stöd.  Likaså kan vår diagnosförsäkring  fungera som ett ekonomiskt stöd om du drabbas av en cancerdiagnos så att du kan få mer utrymme till att fokusera på det som är viktigt för dig. 

Nej, det finns inga sådana krav, men om du drabbas av t.ex. en sjukdom eller ett olycksfall kan en personförsäkring vara en extra trygghet när det gäller din ekonomiska situation.

Priset på våra personförsäkringar varierar mellan våra olika försäkringsprodukter. Faktorer som kan spela in här är din ålder, vilken försäkringsnivå du väljer att teckna samt om du vill lägga till din partner och/eller barn som medförsäkrade. Du hittar priserna på respektive produktsida.