Skip Navigation
 

Privatförsäkring

+46 8 506 920 70

kundservice@aig.com

Företagsförsäkring

+46 8 506 920 00

info.sweden@aig.com

Skador

Vill du anmäla en personskada eller företagsskada? Gör det genom att fylla in skadeblankett. Du hittar skadeblanketter här.

Broker Service Team

+46 8 506 920 10

bst@aig.com

Klagomål

Ett klagomål avseende vår service kan kostnadsfritt framföras till oss genom att skicka ett e-postmeddelande som går till klagomålsansvarig hos oss.

Glöm inte att tydligt ange dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig.


AIG Europe S.A.

Postadress: 
Box 3506 
103 69 Stockholm

Besöksadress:  
Västra Järnvägsgatan 7, 8tr  
111 64 Stockholm

Tel nr: +46 8 506 920 00 
Fax nr: +46 8 506 920 90 
e-mail: info.sweden@aig.com