Skip Navigation
 

Privatförsäkring

+46 8 506 920 70

kundservice@aig.com

Företagsförsäkring

+46 8 506 920 00

info.sweden@aig.com

Broker Service Team

+46 8 506 920 10

bst@aig.com


AIG Europe Limited

Postadress: 
Box 3506 
103 69 Stockholm

Besöksadress:  
Västra Järnvägsgatan 7, 8tr  
111 64 Stockholm

Tel nr: +46 8 506 920 00 
Fax nr: +46 8 506 920 90 
e-mail: info.sweden@aig.com