Talang från AIG tar emot prestigefull utmärkelse

Astrid Andréason från AIG har i år utsetts till ”Nästa generations talang i försäkringsbranschen” som ett kvitto på hennes starka insatser, både internt och externt mot kund.

Varje år uppmärksammar Svenska Försäkringsföreningen personer i försäkringsbranschen som befinner sig i början av karriären, men som redan gjort ett avtryck i sin organisation och varit förebilder samt spås en fortsatt god framtid.

Astrid Andréason innehar idag en position som Casualty Major Loss Adjuster, vilket innebär att hon utreder och finner lösningar på komplexa ansvarsskador åt större kunder på företagssidan. Hon har under sina år i försäkringsbranschen vuxit till att bli en informell ledare, där hon genom sin förmåga att ta till sig komplexa frågeställningar och på ett otvunget sätt förmedla sina slutsatser lyckats få skadelidande, försäkringstagare, förmedlare och andra intressenter nöjda.

”Astrid har nyligen blivit utnämnd till Casualty Major Loss Adjuster men har dessförinnan redan tagit ett stor ansvar inom storskadesegmentet och hanterat komplexa skador inom allmänt ansvar, produktansvar och miljöansvar. Hon har med sin kompetens, sitt driv, sitt ansvarstagande och sin energi visat att hon är ett av våra stora framtidslöften. Vi får ofta höra att vi är bra på att både investera i och att utveckla yngre medarbetare på AIG, vilket gör mig extra stolt.” Säger Mattias Fritz, Branch Manager på AIG i Sverige.

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en fristående ideell förening som arbetar med kompetensutveckling och nätverkande i pensions- och försäkringsfrågor. En viktig del av arbetet är att dela ut stipendier för forskning och studier från stiftelser med olika ändamålsinriktning, men även utmärkelserna SFF Årliga Pris och Talang i försäkringsbranschen för att lyfta fram försäkringsbranschen och dess förebilder.