Ökad skadeaktivitet på EPL försäkringar

I USA ser AIG en högre och högre skadeaktivitet, framförallt i Kalifornien, men även i New York och New Jersey. I Europa ser AIG också att antalet skador har ökat väsentligt under de senaste åren.

Många försäkringsbolag kämpar idag med lönsamhet inom EPLI, särskilt i Kalifornien där kostnader för försvar och förlikningar samt skadeersättningar ökar. Advokatkostnader för målsägande är cirka 30 procent högre än i andra stater, vilket grundas i att Kalifornien anses vara anställningsvänligt med stränga domstolar.

Tittar vi på AIG:s europeiska EPL-portfölj består den av över 10 000 kunder där vi under de senaste tre till fem åren har märkt av en ökad skadeaktivitet även för krav i Europa. Dock har majoriteten av våra europeiska försäkringstagare en amerikansk exponering, vilket innebär att vi fortsätter att bevaka utvecklingen i USA på nära håll.
 
I vår nya artikel ger AIG:s expert Nima Rafiee en mer ingående beskrivning av EPL och de senaste skadetrenderna.

Läs hela artikeln på engelska här>>