Närmare 300 Träd Samlades In Under Thanksgiving

Vi vill tacka alla kunder, förmedlare, samarbetspartners och medarbetare som närvarade vid AIG:s Thanksgiving evenemang på vårt kontor i Stockholm.

Tack vare allas deltagande i olika aktiviteter under kvällen, lyckades AIG samla in närmare 300 träd som nu planteras i Afrika. Plantering av träd i områden som blivit skövlade leder på sikt till signifikativa förbättringar av jordkvaliteten, återställandet av ekosystem, nya arbetsmöjligheter för utsatta samhällen, samt bidrar till att minska klimatförändringar.

Under kvällen hälsade Mattias Fritz, Branch Manager för AIG i Sverige alla gäster välkomna och lyfte vikten av välgörenhetsinitiativet under sitt välkomsttal.

” Det ligger djupt rotat i AIG:s företagskultur och är viktigt för alla oss anställda på AIG, att ha möjligheten att bidra till samhället på ett betydelsefullt sätt och att ha en positiv inverkan på framtiden”. Säger Mattias Fritz, Branch Manager på AIG i Sverige.

Sedan tackade Mattias alla närvarande för allt som åstadkommits under 2019, vilket har varit ett mycket positivt år för AIG.

Thanksgiving evenemanget i Sverige är numera en tradition. Varje år väljer anställda på AIG i Sverige ut en välgörenhetsfråga som de sedan bidrar till genom olika aktiviteter under året. Detta år valde man att arbeta med klimatfrågan och strategier som bidrar till att stoppa klimatförändringar, samtidigt som man förbättrar förutsättningar för människor som bor på utsatta områden.