Minimera exponeringen mot American Depository Receipts (ADR)

Risken för aktieägarkrav mot internationella börsnoterade bolag som erbjuder ADR:s (American Depository Receipts – ”aktiebevis”) ökar i USA. Det finns en tydlig trend med ökad risk och företag behöver förstå risken och se över hur deras exponering kan minskas.

Den internationella advokatbyrån Norton Rose Fulbright och AIG har tillsammans skrivit en rapport med rekommendationer för företag om vilka åtgärder man kan vidta för att skydda sig. Till exempel, hur många företag är medvetna om att de har ett ”icke-sponsrat” ADR-program?

Bakgrundsinformation:

  • Publika bolag utanför USA undviker ofta att sälja värdepapper i USA för att begränsa sin exponering för aktieägarkrav under amerikansk lag. Man har antagit att det är låg risk att få krav riktade mot sig så länge man inte aktivt sålt värdepapper i USA, trots att värdepappren handlades som ADRs på OTC-marknader.
  • Ett nyligen publicerat domslut av amerikansk hovrätt (Stoyas v Toshiba Corp) fann att en utländsk emittent kan vara ansvarsskyldigt under amerikansk värdepapperslag vid försäljning av värdepapper i USA, även om företaget inte var direkt involverat i försäljningen (t.ex ett så kallat ”icke-sponsrat ADR”).
  • AIG har under en tid följt utvecklingen av den här typen av fall och diskuterat de medförda riskerna för kunder, samt skrivit en rapport som belyser behovet av specialistkunskaper och erfarenhet inom vd- och styrelseansvarsskador.
  • I januari i år prövade domstolen för första gången fallet Toshiba i en hovrätt, och fann att målsägande kunde gå vidare med processen. Till följd av detta bör utländska företag vara medvetna om att domstolar kan anse dem skadeståndsansvariga även om de inte aktivt säljer värdepapper i USA.

En sammanfattning av NRF:s och AIG:s rekommendationer för företag:

  1. Notera inte ADR:s på den amerikanska börsen.
  2. Bevaka och hantera relationerna med förvaringsinstitut. För att minimera risken för krav i samband med försäljningen av icke-sponsrade ADR:s, bör utländska företag vidta åtgärder för att begränsa möjligheten av försäljningen av "icke-sponsrade" ADR:s.
  3. Begränsa direkt interaktion med potentiella ADR-investerare. Ett utländskt företag bör överväga att begränsa interaktionen med potentiella köpare av ”icke-sponsrade” ADR:s.

Som ett resultat av denna utveckling är det troligt att åtal som domstolar tidigare snabbt skulle ha avfärdat sannolikt kommer att  bli alltmer förekommande, svårare och dyrare.

Ladda ner och läs artikeln på engelska här >>