AIG:S M&A rapport

Antalet globala företagsförvärv fortsätter att öka, så som behovet av M&A-försäkringar som erbjuder både köpare och säljare en lösning som minskar riskerna i en sådan transaktion.

Taxing Time for M&A Insurance, den fjärde rapporten från AIG:s M&A Claims Intelligence Series, visar att både frekvens och omfattningen av skador inom M&A har ökat till följd av olika anledningar:

  • Skadenotifieringar för transaktioner mellan 500 miljoner USD och 1 miljard USD, har ökat till 26% medan skadefrekvensen för samtliga tecknade M&A-försäkringar, oavsett transaktionsvärde, ligger på en av fem.
  • Omfattningen av skadorna har nästan dubblats (från 8 till 15%), när det gäller stora skador på över 10 miljoner USD.
  • Skadenotifieringar rörande skatt är den typ av notifieringar som är mest förekommande i EMEA och rör allt från inkomstskatt till skatt i förhållande till anställda och moms.

”Vi får höra, både från våra försäkringstagare och från deras jurister, att de finner stort värde i AIG:s skadestatistiksrapport” säger Mary Duffy, Gobal Head of M&A Insurance på AIG. ”Den information som presenteras i rapporten finns helt enkelt inte tillgänglig någon annanstans”.

Som en av de första M&A-försäkringsgivarna har AIG hjälpt köpare och säljare genom att erbjuda en försäkringslösning i mer än 4 000 transaktioner världen över sedan sent 90-tal. AIG har ett av de största M&A-försäkringsteamen på marknaden och har erfaren personal lokaliserade i Europa, Asien och Nord Amerika.

Läs mer i AIG:s rapport Taxing Time for M&A Insurance (på engelska) >>