Managing Complexity of Risks

Swedish Risk Managers Association (SWERMA) och AIG har nyligen anordnat föredraget ”Managing Complexity of Risks”

SWERMA och AIG anordnade gemensamt dagens evenemangvilket är det första i en rad av föredrag som planeras hållas under resten av detta år. Samarbetets syfte är att bidra till utvecklingen av kunskap inom riskanalys, riskförebyggande och riskhantering i Sverige. Evenemanget hölls på AIG:s kontor i Stockholm deltog gjorde ansvariga inom riskhantering från en rad olika företag, alla medlemmar i SWERMA.

Föredraget hölls av Marc Lehmann, Head of Client Service Development, som tillhör AIG:s Client Risk Solutions. Marc är baserad hos AIG i London. Under föredraget illustrerade Marc hur Big Data insamlas och analyseras med syftet att hjälpa företag i världen att få en djupare förståelse för komplexititeten av sina risker, samt insikter i hur dessa kan förebyggas och hanteras. Detta är möjligt tack vare innovativ användning av ny teknologi och dataanalys och avancerad modellering.

Under morgondagen anordnar AIG ett liknande frukostevenemang för sina samarbetspartners. Under evenemanget förväntas Marc även att ge en inblick i  ”Emerging risks” som handlar om nya risker som företag idag måste handskas med i växande utsträckning.  Under Emerging risks faller bland annat risker relaterade till klimatförändring, terrorism och globalisering.