Fler cyberattacker ökar risken för skadeståndskrav mot styrelsen och ledande befattningshavare

Antalet cyberattacker mot företag ökar samtidigt som dataskyddslagstiftningen har blivit striktare. Den senaste tiden har vi sett att en trend utvecklats där cyberattacker leder till krav från aktieägare mot bolaget, styrelsen och ledande befattningshavare.

Den gemensamma nämnaren är att drabbade bolag är noterade på en börs och att de råkat ut för ett intrång där en stor mängd data läckt ut, vilket har lett till, när nyheten om attacken nått marknaden, att aktiepriset sjunkit.

Fler och fler bolag, både i USA och i övriga världen, har hamnat i situationer där styrelse och ledande befattningshavare fått stå till svars gentemot aktieägarna för konsekvenserna av en cyberattack. Dessa skadeståndskrav kan medföra höga advokatkostnader och potentiellt mycket höga skadeståndsbelopp.

I vår nya artikel förklarar AIG:s expert Nima Rafiee bakgrunden och ger tips på vad styrelser kan göra för att minska risken att få ett cyberrelaterat skadeståndskrav emot sig från aktieägarna.

Läs hela artikeln här.