Nytt digitalt försäkringsverktyg förenklar framtagandet av företagsofferter för transportförsäkringar

AIG och Söderberg & Partners har genom ett samarbete utvecklat en digital lösning som kommer att underlätta distributionen av efterfrågade transportförsäkringar.

Denna typ av försäkringar är vanligt förekommande hos små och medelstora företag och genom att reducera tiden för offertframtagande kan distributionskraften öka och fler ta del av produkterna snabbare på den svenska marknaden. 

AIG och Söderberg & Partners har identifierat ett behov hos små- och medelstora bolag att snabbare få tillgång till försäkringserbjudanden kopplade till transport. Via en online-baserad plattform, som kan nås via surfplattor, mobiler eller datorer, besvaras endast en handfull frågor, varefter en skriftlig offert automatiskt skapas. Offerten accepteras i samma verktyg som sedan automatiskt skapar försäkringsbrevet och fakturan.

”Offertframtagande är ofta tidskrävande och involverar flera manuella steg innan erbjudandet når kund, vilket kan göra det svårt att skapa volym. Att vi idag genom samarbetet med Söderberg & Partners har möjlighet att automatisera denna typ av processer gör att vi får en helt ny spelplan gentemot små- och medelstora bolag i Sverige” Säger Filip Cokorilo, Senior Underwriter Marine, Nordics, på AIG.

Transportförsäkring är en efterfrågad produkt på den svenska marknaden och är riktad till företag med handels-, import- och exportverksamhet. Genom att automatisera processer för denna och andra försäkringstyper vill AIG och Söderberg & Partners skapa bättre konkurrens på marknaden.

”Stora internationella försäkringsbolag har haft problem att etablera större volymer då de saknar distributionskraft i Sverige. Detta blir problematiskt då efterfrågan blir större än det utbud som kan erbjudas. Nu kan vi genom analysverktyget kapa vissa tidskrävande moment och öka utbudet, samtidigt som vi erbjuder en enkel och användarvänlig produkt”

Säger Olle Barrling, Tillväxt & Affärsutvecklingschef, på Söderberg & Partners.

AIG:s samarbete med Söderberg & Partners inleddes under 2019 och transportförsäkringen implementerades i analysverktyget i början av oktober.