AIG:s nya rapport visar ökning av cyberskador

GDPR - förväntas leda till ökade cyberrelaterade skador enligt AIG:s utredning

En utredning utförd av AIG Europe visar att en tydlig ökning av försäkringsanspråk/skadeanmälningar rörande dataskydd och andra cyberrelaterad säkerhetsfel är att vänta då  GDPR trätt i kraft.

2017 blev ett rekordår sett till antalet anmälda cyberskador. Antalet skador uppgick i snitt till en skada per arbetsdag, vilket motsvarar summan av antalet skador under de fyra föregående åren.

I AIG:s nyligen lanserade cyberskaderapport, framgår att drygt en fjärdedel (26%) av alla skador som inrapporterats i Europa under 2017 är relaterade till ”ransom ware” attacker - en ökning från 16%.

Främsta orsak till skador:

•    Ransomware 26 %
•    Dataskydd och dataläckage orsakad av hackare 12 %
•    Otilllåtna intrång 11 %
•    Bedrägeri 9%

Antalet skador orsakade av anställdas oaktsamhet minskade marginellt till 7% under 2017, den mänskliga faktorn fortsätter dock att vara en betydande orsak i majoriteten av alla cyberskador.

Mark Camillo, ansvarig för Cyber i EMEA på AIG kommenterar:

“Under 2017 såg vi ett flertal avancerade och systemiska ”malware”- och ”ransomware”-attacker, exempelvis WannaCry och NotPetya. För många Europeiska företag resulterade dessa attacker i betydande verksamhetsavbrott med stora finansiella konsekvenser på balansräkningarna som följd. Medan enskilda utbetalningar av lösensummor ni snitt uppgick till 150,000 USD, uppskattas de totala ekonomiska förlusterna av WannaCry till 8 miljarder USD. Av dessa var ungefär en halv miljard USD hänförliga till direkta kostnader och verksamhetsavbrott. Majoriteten av dessa förluster var underförsäkrade."

Cyberskador per sector:

•    Professionella tjänster 18 %
•    Finansiella tjänster18 %
•    Detaljhandeln 12 %
•    Företagstjänster 10 %
•    Tillverkande bolag 10%

Rapporten visar att ingen sektor i näringslivet är fredad mot cyberattacker. Under 2017 såg vi att cyberskador rapporterades från åtta nya sektorer i näringslivet där vi tidigare inte haft cyberskador enligt AIG:s statistik. Professionella tjänster och den finansiella sektorn toppade listan, med en tydlig ökning av skador i synnerhet inom professionella tjänster (från 6 % till 18 % under perioden 2013 - 2016).

Ladda ned rapporten här