COVID-19: Coronavirus uppdatering

Allt eftersom situationen med COVID-19 utvecklas och viruset fortsätter att sprida sig i världen, fortsätter vi att vidta åtgärder för att säkerhetsställa välbefinnandet hos våra medarbetare, kunder och samarbetspartners.

AIG:s kontor är öppna och fullt fungerande vilket möjliggör att vi kan fortsätta att ta hand om våra kunders frågor och behov som vanligt och utan nämnvärda störningar. Vi har tillgång till den infrastruktur och teknologi som krävs för att våra medarbetare ska kunna jobba hemifrån och fortsätta att stötta både befintliga som nya kunder, samt utreda skadeärenden m.m.

Våra callcenters står även redo för att ge den information och det stöd som krävs.

Att hjälpa individer, företag och samhällen genom svåra och turbulenta tider är centralt i vår roll.

Återkom till denna sida för uppdateringar

Travel Health Advisory

Coronavirus uppdatering

Se senaste information från Travel Guard Health Advisory.

Läs mer >>