Skip Navigation
 

Det finns goda skäl att teckna Group Plus Tjänstereseförsäkring från AIG

 

Som tjänsteresenär utsätts du för olika risker. Du kan bli sjuk, råka ut för ett olycksfall, bli bestulen eller förlora ditt bagage. Vår tjänstereseförsäkring ger ett brett och omfattande skydd oavsett om du är på resa i närområdet eller på längre resa ute i världen. Vi har lokala försäkringar som skräddarsys efter våra kunders behov.

AIG Travel Guide

Tillgång till AIG Travel Guide, en internetportal med information om alla länder i världen och dagliga uppdateringar om händelser som kan påverka din resa.

Verksamhet utanför Sverige?

AIG har möjlighet att erbjuda globala försäkringsprogram som uppfyller lokala krav på compliance.

Marknadsledande vilkor

Många av de traditionella undantagen har tagits bort i vår produkt,  vilket innebär att du som både arbetsgivare och arbetstagare kan vara  säker på att du har ett omfattande försäkringsskydd som gäller i hela världen.

Nylanserad App: AIG Business Travel Assistance

Vi har nyligen lanserat en App för att enkelt ge dig nödvändig information om händelser runt om i världen som kan påverka din tjänsteresa. Appen är gratis för våra kunder och kan laddas ner via Appstore eller Google Play.

Läs mer om AIG Travel Assistance App >>

Skadeservice

Våra skadereglerare spelar också en viktig rådgivande roll för de som är försäkrade med oss, när en skada inträffar. Försäkrade känner inte alltid till alla detaljer i försäkringsavtalet. Våra skadereglerare finns till hands för att vägleda våra kunder genom hela skaderegleringsprocessen.

Akut Hjälp

För att ge kunderna bästa möjliga service samarbetar AIG med SOS International vid akut assistans. SOS International assisterar vid behov av exempelvis ambulanshelikopter, hemtransport eller kontakt med ett sjukhus.

Vem är den till för?

Group Plus Tjänstereseförsäkring är till för alla olika företag, lokala eller internationella.

Vad omfattar försäkringen?

Utöver våra generösa villkor har försäkringstagaren tillgång till AIG Travelguide, en internetportal med information om världens alla länder och dagliga uppdateringar om händelser som kan påverka ditt resande. Många av de traditionella undantagen är bortattagna i vår produkt vilket gör att du både som arbetsgivare och arbetstagare kan vara säker på att du har en bred och bra försäkring som gäller för tjänsteresor i hela världen.

 • Borttagna undantag så som alkolhol, sport- och riskfyllda aktiviteter
 • Enkel riskområdesdefinition utan UD-listans begränsningar
 • Ersätter personlig lös egendom till nyvärde
 • Gäller 365 dagar med 45 dagars semester
 • Breddad definition av olycksfall
 • Ingen självrisk och höga ersättningsbelopp
 • Sjukvårdskostnader.
 • Rehabiliteringskostnader till följd av en olycka.
 • Invaliditet och dödsfall.
 • Överfall.
 • Kristerapi.
 • Egendom / bagage.
 • Dröjsmål.
 • Självrisk skydd.
 • Ansvar och rättsskydd.
 • Annullering.
 • Avbruten resa.
 • Kidnappning, kapning och tagande av gisslan.
 • Sök och räddning.
 • Hjälp och orientering genom SOS International.

Kontakta AIG A&H Underwriting för mer information

Telefon: 08-506 920 00 
E-mail:  info.sweden@aig.com