Skadeblanketter - Privatförsäkringar

Barnförsäkring Olycksfall

Benbrottsförsäkring

Cancerförsäkring

Efterlevnadsskydd

ID-skydd Plus

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

  • Försäkringsnummer   
  • Beskrivning av den inträffade skadehändelsen, tid och plats

Alla kostnader/utlägg skall styrkas med kvitton, motsvarande i original. Stöld, rån och identitetsstöld skall styrkas med polisanmälan i original.

Invaliditetsförsäkring

Integritetsförsäkring - Identitetsstöld

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

  • Försäkringsnummer   
  • Beskrivning av den inträffade skadehändelsen, tid och plats

Alla kostnader/utlägg skall styrkas med kvitton, motsvarande i original. Stöld, rån och identitetsstöld skall styrkas med polisanmälan i original.

Integritetsförsäkring - Webbskydd

Olycksfallsförsäkring Vuxen

Reseförsäkring

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

  • Försäkringsnummer
  • Kopia av resehandlingar
  • Beskrivning av den inträffade skadehändelsen

Alla kostnader/utlägg skall styrkas med kvitton, läkarintyg eller motsvarande. Stöld, inbrott, förlust av egendom och rån skall styrkas med polisanmälan.

Vid försenad resa eller försenat bagage ska intyg från transportör, t ex. P.I.R rapport, bifogas. Alla kostnader/utlägg under förseningen skall styrkas med kvitton.

Sjukhusvistelseförsäkring

Sjukhusvistelseförsäkring Plus