Skadeblanketter - Företagsförsäkringar

Tjänsteresa

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

  • Försäkringsnummer
  • Kopia av resehandlingar
  • Beskrivning av den inträffade skadehändelsen

Alla kostnader/utlägg skall styrkas med kvitton, läkarintyg eller motsvarande. Stöld, inbrott, förlust av egendom och rån skall styrkas med polisanmälan.

Vid försenad resa eller försenat bagage ska intyg från transportör, t ex. P.I.R rapport, bifogas. Alla kostnader/utlägg under förseningen skall styrkas med kvitton.

Tjänsteresa Expatriate Care

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

  • Försäkringsnummer
  • Kopia av resehandlingar
  • Beskrivning av den inträffade skadehändelsen

Alla kostnader/utlägg skall styrkas med kvitton, läkarintyg eller motsvarande. Stöld, inbrott, förlust av egendom och rån skall styrkas med polisanmälan.

Vid försenad resa eller försenat bagage ska intyg från transportör, t ex. P.I.R rapport, bifogas. Alla kostnader/utlägg under förseningen skall styrkas med kvitton.

Olycksfall Företag

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

  •  Försäkringsnummer
  •  Kopia av resehandlingar
  • Beskrivning av den inträffade skadehändelsen

Alla kostnader/utlägg skall styrkas med kvitton, läkarintyg eller motsvarande i original.

Stöld, inbrott, förlust av egendom och rån skall styrkas med polisanmälan i original.

Vid försenad resa eller försenat baggage ska intyg från transportör, t ex. P.I.R rapport, bifogas. Alla kostnader/utlägg under förseningen skall styrkas med kvitton i original.

Ansvar

EAR

Egendom