Teckna försäkring: Sjukhusvistelseförsäkring

id="Page-1" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">

Vad händer sen?

Så fort vi har mottagit din anmälan och registrerat din ansökan kommer du att få dina fullständiga villkor och ditt försäkringsbrev skickat till dig. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring, vänligen kontakta vår kundservice. 

Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp. AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse. AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir. 

Autogiro

Det enklaste sättet är att betala din försäkring via autogiro. Då är du säker på att ditt skydd gäller utan avbrott. Vi gör en dragning den 28:e varje månad. Du kan teckna autogiro direkt med BankID eller E-legitimation, alternativt fylla i den blankett som du får med din första faktura.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

För att kunna administrera dina försäkringar behöver vi samla in dina personuppgifter.

Insamlade uppgifter kommer att sparas i våra datasystem och behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer här

Behöver du hjälp?

Om du vill ha hjälp eller har frågor är du alltid välkommen att ringa eller maila till kundtjänst.

Telefon: 08 506 920 70
E-post: kundservice@aig.com

id="Page-1" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">