På grund av situationen med Coronaviruset upplever vi mycket hög belastning på skadeavdelningen med ökade svarstider som följd. Vi besvarar skadefrågor så fort vi kan och hänvisar i första hand till vår e-post: claims.sweden@aig.com

För övriga frågor hittar du kontaktinformation under sektionen "Kontakta oss”.

Vi ber om ursäkt för detta och är tacksamma för er förståelse.

Skip Navigation
 

AIG:s skadeteam består av engagerade skadereglerare med mångårig erfarenhet och expertis att reglera skador inom alla våra produktområden. Oavsett storlek och typ av skada kan våra kunder förvänta sig en öppen dialog, lyhördhet och stöd genom den svåra period som en skada ofta innebär.

Vi har nära till våra kollegor ute i världen och ett brett externt nätverk av tekniska experter om våra kunders skador kräver det. Våra kunder och mäklare kan betrakta vårt skadeteam som en samarbetspartner både innan, under och efter skadan.

AIG ger service till mer än 40 miljoner kunder i världen med hjälp av 9.000 skadehandläggare fördelat över 100 länder och stater. 
Vi erbjuder lokal specialiserad skadereglering överallt i världen.

Skadeblanketter - Privatförsäkringar

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

 • Försäkringsnummer   
 • Beskrivning av den inträffade skadehändelsen, tid och plats

Alla kostnader/utlägg skall styrkas med kvitton, motsvarande i original. Stöld, rån och identitetsstöld skall styrkas med polisanmälan i original.

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

 • Försäkringsnummer   
 • Beskrivning av den inträffade skadehändelsen, tid och plats

Alla kostnader/utlägg skall styrkas med kvitton, motsvarande i original. Stöld, rån och identitetsstöld skall styrkas med polisanmälan i original.

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

 • Försäkringsnummer
 • Kopia av resehandlingar
 • Beskrivning av den inträffade skadehändelsen

Alla kostnader/utlägg skall styrkas med kvitton, läkarintyg eller motsvarande. Stöld, inbrott, förlust av egendom och rån skall styrkas med polisanmälan.

Vid försenad resa eller försenat bagage ska intyg från transportör, t ex. P.I.R rapport, bifogas. Alla kostnader/utlägg under förseningen skall styrkas med kvitton.

Skadeblanketter - Företagsförsäkringar

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

 • Försäkringsnummer
 • Kopia av resehandlingar
 • Beskrivning av den inträffade skadehändelsen

Alla kostnader/utlägg skall styrkas med kvitton, läkarintyg eller motsvarande. Stöld, inbrott, förlust av egendom och rån skall styrkas med polisanmälan.

Vid försenad resa eller försenat bagage ska intyg från transportör, t ex. P.I.R rapport, bifogas. Alla kostnader/utlägg under förseningen skall styrkas med kvitton.

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

 • Försäkringsnummer
 • Kopia av resehandlingar
 • Beskrivning av den inträffade skadehändelsen

Alla kostnader/utlägg skall styrkas med kvitton, läkarintyg eller motsvarande. Stöld, inbrott, förlust av egendom och rån skall styrkas med polisanmälan.

Vid försenad resa eller försenat bagage ska intyg från transportör, t ex. P.I.R rapport, bifogas. Alla kostnader/utlägg under förseningen skall styrkas med kvitton.

 

 

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

 •  Försäkringsnummer
 •  Kopia av resehandlingar
 • Beskrivning av den inträffade skadehändelsen

Alla kostnader/utlägg skall styrkas med kvitton, läkarintyg eller motsvarande i original.

Stöld, inbrott, förlust av egendom och rån skall styrkas med polisanmälan i original.

Vid försenad resa eller försenat baggage ska intyg från transportör, t ex. P.I.R rapport, bifogas. Alla kostnader/utlägg under förseningen skall styrkas med kvitton i original.

Kontaktuppgifter

AIG Europe Limited
Västra Järnvägsgatan 7
Box 3506
103 69 STOCKHOLM

Telefon +46 (0)8 506 920 00
Fax +46 (0)8 506 920 90

 

Klagomålsansvarig nås på telefon 08-506 920 00 eller per mail till klagomal@aig.com, dit våra kunder är välkomna att vända sig vid oklarheter eller missnöje med skadehanteringen.

 

1) Välj typ av försäkring?

Välj typ av skada