Transportförsäkring

Behöver du prata risk?
+46 (0)8 506 920 00

Transportförsäkring

Transportförsäkring täcker förlust av eller skada på gods under transport. Transporten kan ske till sjöss, i luften, på järnväg eller på väg.


Våra försäkringsavtal kan skräddarsys efter era behov. Försäkringen kan omfatta alla typer av risker eller endast vissa namngivna risker.

Marknader i utveckling

Då laster färdas på land, i luften eller via sjö är det svårt att hålla fullständig kontroll. Globaliseringen har möjliggjort handel med utvecklingsländer, där infrastrukturerna är svagare och stöld kan utgöra hot för en säker leverans. I takt med den ökade globalisering ställs högre krav på skräddarsydda försäkringsprogram som efterlever de krav som ställs i olika jurisdiktioner. AIG har en ett av världens mest utbredda interna nätverk av egna kontor för att hantera multinationella försäkringsprogram och leverera en högkvalitativ service oavsett vart i världen vår kund befinner sig.

Försäkringsprodukter

Transportförsäkring

 • Globalt försäkringsskydd med lokala försäkringar utställda där den. lokala jurisdiktionen kräver det.
 • En mångårig erfarenhet och expertis bland personalen.
 • Proaktivt skadeförebyggande arbete världen över.

Skräddarsydda försäkringsvillkor

 • Speditöransvarsförsäkring
 • Globala försäkringsprogram skräddarsydda för logistikverksamhet (LogisticGuard).
 • Ansvarsförsäkring enligt lag eller konvention världen över.
 • Ansvar för lagringsuppdrag.
 • Förmedlad varuförsäkring.
 • Utökat ansvar via kontrakt gentemot kund.
 • Errors & Omissions (tulldeklarering etc).
 • Ekonomisk följdskada.
 •  

Infrastrukturprojekt

 • Globalt försäkringsskydd för projekt med transportexponering.
 • Skydd för ”Delay in Start-Up” – ekonomisk följdskada.
 • Engagerad marina riskingenjörer med specialiserad expertis

Våra kunder

Våra kunder varierar både i storlek, verksamhet och behov. All form av tillverkande verksamhet har sannolikt en transportexponering och en alltmer komplex logistikbransch har ökade behov av ett skräddarsytt ansvarsskydd.

Skadereglering

 • Snabba svar och Nödservice överallt i världen.
 • Global närvaro: i 160 länder och jurisdiktioner.
 • Skadehantering via web-sidan.
 • Skadehanteringservis tillgänglig via web-sidan och i landets valuta.
 • Kunskap om lagstiftning och den lokala marknaden.
 • Globalt närverk av riskförebyggande experter.

Proaktivt Nätverk av Skadeförebyggande Riskingenjörer

Marine Loss Control Engineering (MLCE) strävar efter att proaktivt arbeta med våra kunders transport- och logistikexponeringar för att minimera skador som kan drabba verksamheten. Analysen sker i flera steg genom skadetrender, transportsätt, packning/lassning m.m. MLCE arbetar i ett nätverk av 16 dedikerade marina riskingenjörer, strategiskt utplacerade i världens alla hörn. De har en bred erfarenhet och expertis, ofta med en bakgrund som sjökaptener.

Transportförsäkring

Ladda ned all produkt material.