Marine Liability

Behöver du prata om risk?
+46 (0)8 506 920 00

Marine Liability

AIG erbjuder skräddarsydda marina ansvarsförsäkringar som lätt anpassas efter kundernas behov. Breda marknadsvillkor och lösningar som kan kombineras med våra gods, logistik -  och transportörsansvarsförsäkringar för att täcka hela kedjan och minska risk exponeringen.

Omfattning av försäkringen

  • Hamn – och Terminalansvarsförsäkring/Ports and Terminal Operators Liability.
  • Ansvar för egendom inom hamn och terminalområden ex. byggnader, annans egendom i transit, lagring eller under uppsikt.
  • Ansvar för egen eller inhyrd utrustning inom hamn och terminalområden ex. kranar och lyftredskap samt hanteringsutrustning.
  • Avbrottsskydd/Business Interruption för Hamn och Terminaler.
  • Stuveriansvar/Stevedores Liability.
  • Ansvar för kajer, pirar och bryggor/Wharfingers Liability.
  • Reparentansvar för varv/Ship Repair Liability.
  • Befraktar ansvar/Charterers Liability.
  • Begränsat eller utökat Redaransvar/P&I.

Kontakta AIG Marine Underwriting för mer information 

Telefon: 08-506 920 00 
E-mail:  info.sweden@aig.com