Inland Marine

Behöver du prata risk?

+46 (0)8 506 920 00

Inland Marine

AIG erbjuder olika former av utrustningsförsäkring som anpassas till kundens behov.Mäss/Utställningsförsäkringar

 • Basskydd i form av ”Katastrofförsäkring” vid händelse en stor skada för mässägaren.
 • Förmedlad utställningsförsäkring som förmedlas till varuägaren via mässan/utställningen.
 • Utställningsförsäkringen:
  • Brett utställningsvillkor som omfattar både godset men även montern.
  • Täcker även hyreskostnaden (skadan min 30% av varuvärdet).
  • Regressbefrielse gentemot mässan.

Trailer-,  tågvagns- och containerkasko

Exempelföretag: Transportörer, Speditörer, större bolag som äger tågvagnar,  trailers eller containers.

Equipment Floaters / Utrustningsförsäkring

Exempelföretag: Företag som äger maskiner i olika former och i sin verksamhet hyr ut dessa till större byggnationsföretag.

 • Förmedlad objektsförsäkring som förmedlas till hyrande part via varuägaren
 • Oftast har större byggnationsbolag en högre självrisk i sin varuförsäkring varför denna objektsförsäkring är av intresse
 • Kan omfatta små som stora maskiner/kranar/liknande