Gruppolycksfallsförsäkring

Kontakta AIG Broker Service Team för mer information

+46 850 692 010

Gruppolycksfallsförsäkring

AIGs olycksfallsförsäkring kännetecknas av ett brett skydd med ett minimum av undantag. Försäkringen är framtagen för företag och deras anställda men kan även tecknas av föreningar, klubbar och andra organisationer.


Ett olycksfall kan leda till omfattande kostnader som inkluderar både läkarvård, rehabilitering och kristerapi. Eftersom kostnaderna kan vara svåra att förutse, är det viktigt att ha en omfattande olycksfallsförsäkring.

Vad omfattar försäkringen?

Funktioner och Fördelar

 • Sjukvårdskostnader
 • Rehabilitering
 • Ärr
 • Återhämtning
 • Invaliditet och dödsfall
 • Överfall
 • Kristerapi

Ytterligare egenskaper

 • Borttagna undantag så som alkohol, sport- och riskfyllda aktiviteter.
 • Bred definition av olycksfall
 • Ingen självrisk
 • Höga ersättningsbelopp

Vem är den till för?

Allt från små till stora företag med anställda. Försäkringen är även lämplig för klubbar, föreningar och alla typer av organisationer.