Besöksolycksfallsförsäkring

Kontakta AIG Broker ServiceTeam för mer information

+46 850 692 010

Besöksolycksfall

Oavsett om det är frågan om gäster som regelbundet eller vid enstaka tillfällen kommer för att se en anläggning, fabrik eller besöka era fastigheter är det viktigt att ha ett försäkringsskydd för besökare till företaget.

Skydd vid besök

Besöksolycksfallsförsäkringen ger ett skydd för besökaren utan krav på vållande från försäkringstagaren.

Skadehantering

Våra skadereglerare spelar också en viktig rådgivande roll åt våra försäkringstagare när en skada inträffar. Det är möjligt att försäkringstagaren inte är bekant med alla detaljer i försäkringsavtalet. Våra skadereglerare finns tillgängliga för att guida den försäkrade genom hela skadeförloppet.

Effektiv service

Våra erfarna skadereglerare medvetna om att vissa skador kan ersättas snabbt och utan byråkrati. Detta innebär att många skador kan regleras och utbetalas snart efter det att vi mottagit skadeanmälan. Då våra skadereglerare har bred kunskap om olika typer av fall kan de möta våra kunders individuella behov.

Vad omfattar försäkringen?

Försäkringen gäller för personskada som drabbar besökare vid olycksfall då denne besöker lokal, anläggningar eller arrangemang som anordnas av det försäkrade bolaget. Den olycksdrabbade får ersättning för bland annat vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling samt vid medicinsk och ekonomisk invaliditet.

  • Läkekostnader vid olycksfall.
  • Invaliditets – och dödsfallsersättning.
  • Kristerapi.

Ytterligare egenskaper

  • Borttagna undantag så som alkohol, sport- och riskfyllda aktiviteter
  • Försäkringen gäller utan hälsodeklaration
  • Bred definition av olycksfall
  • Ingen självrisk
  • Höga ersättningsbelopp

Vem är den till för?

Allt från små till stora företag som får besök från kunder, arbetspartners, leverantörer m.fl.