Terrorismförsäkring

Behöver du prata om risk?

+46(0)8 506 920 00

Terrorismförsäkring

AIGs terrorismförsäkring ger ett omfattande försäkringsskydd för kostnader som uppkommer på grund av en terroristhandling.

Vi definierar en terroristhandling som att den antas ha utförts av politiska, religiösa, ideologiska eller liknande skäl i avsikt att framkalla omfattande skada på eller allmän fruktan hos företag eller organisationer.

Ökad Medvetenhet

Ökande mänger rapporter om våldsamma attacker i vissa regioner har väckt oro i omvärlden inför detta hot. Även om svenska företag inte har ansetts vara direkta mål bör företag överväga riskerna för sin verksamhet från indirekta skador av en händelse.

Riskreducering

När det inte finns möjlighet att ha kontroll över tidpunkt, skada, eller plats för denna typ av händelse; hantering av denna risk är att ta ut ett anpassat terrorismskydd för egendom och avbrott, då detta kan göra skillnaden när det gäller att minimera förluster för organisationen.

 

Försäkringsomfattning

Vår försäkring mot terrordåd är särskilt utformad för att täcka följande risker:

Sabotage - Avsiktlig underminering i syfte att orsaka skada eller förstörelse av egendom.

Terrorism - Olaglig användning av våld mot personer eller förstörelse av egendom, inklusive politiska mål.

Försäkringstagaren

Sektorer som kan tänka att de har en högre exponering mot den här typen av händelser är:

  • Turism och fritid (Hotell, arenor, nöjesparker).
  • Kommunikation och transport (telefon, flygplatser, tunnelbanor, järnvägar).
  • Regering och ambassader
  • Allmännyttiga leverantörer (el, vatten, gas).
  • Stora, centrala offentliga byggnader.