Kidnappnings-, Lösen- och Utpressningsförsäkring

Behöver du prata risk?

(+45) 9 13 2 5 165

Kidnappnings-, Lösen- och Utpressningsförsäkring

AIG Crisis Solution är vår Kidnappnings-, Lösen- och Utpressningsförsäkring som ger anställda tryggheten att representera dig var som helst i världen.

Vem är försäkringen till för?

Affärsresenärer, anställda som är stationerade utomlands och deras familjer, lokalanställda, associerade konsulter, rådgivare osv. kan alla dra nytta av AIG:s Kidnappnings-, Lösen- och Utpressningsförsäkring.

AIG:s Kidnappnings-, Lösen- och Utpressningsförsäkring är relevant för alla företag, oavsett storlek, som har anställda som tillbringar tid utomlands. Vi har erfarenheten och kunskapen för att tillhandahålla försäkringslösningar som kan möta globala och komplexa behov. Vi är speciellt konkurrenskraftiga och aktiva inom följande branscher.

 • Icke-statliga organisationer
 • Humanitära organisationer
 • Mediebranschen
 • Livsmedelsbranschen
 • Finansiella institutioner
 • Flygbranschen
 • Olja och gas
 • Energi och gruvdrift
 • Byggnad och konstruktion
 • Läkemedelsbranschen
 • Sjöfartsbranschen

Vad täcker försäkringen?

AIG:s Kidnappnings-, Lösen- och Utpressningsförsäkring har världsomfattande täckning inom följande områden:

Utpressning:
Betalningskrav som föregås av ett hot om att skada, döda eller kidnappa en försäkrad person, skada egendom, förorena eller sabotera produkter, avslöja affärshemligheter eller förstöra elektronisk data.

Kidnappning:
Olaga frihetsberövande av en försäkrad person i syfte att kräva lösen.

Kapning:
Kvarhållande med olaga tvång av en försäkrad person på resa.

Frihetsberövande:
Kvarhållande med olaga tvång av en försäkrad av varje annat skäl än kidnappning.

Vid en krissituation kan försäkringen täcka:

 • Lösensumma och lösensumma som går förlorad under transport
 • Juridisk rådgivning
 • Olycksfall
 • Andra utgifter (till exempel för resor, sjukvårdskostnader och utgifter för säkerhet)

Försäkringen kan utvidgas till att täcka:

 • Avbrott i affärsverksamhet
 • Cyberutpressning
 • Evakuering och räddning av försvunna personer
 • S.k. ”Express kidnap”
 • Krissituation med gisslan
 • Hot
 • Produktförlust
 • Överfall
 • S.k. ”Tiger kidnap”

Omsorgsplikt

Alla företag har en omsorgsplikt mot sina anställda. Detta betyder att företagen helt enkelt måste visa omsorg om sina anställda. Företag är således skyldiga att vidta alla rimliga och praktiska åtgärder för att säkerställa och vidmakthålla de anställdas hälsa och säkerhet.

AIG:s Kidnappnings-,Lösen- och Utpressningsförsäkring omfattar inte bara anställda som är stationerade utomlands, är på tjänsteresor eller är lokalanställda, utan även de anställdas familjer.

Lokal närvaro, global räckvidd

Företag investerar i allt större utsträckning i nya marknader och i tillväxtmarknader.Det råder stor tillväxt i Mellanöstern och Afrika. Latinamerika är snabbt på väg att bli en etablerad handelspartner och affärsintresset för Kina och Asien växer också. Vi finns överallt där det finns ekonomisk tillväxt.

Vi vet att företagens verksamhet är ständigt internationell, ofta global, och vi har ett nätverk för att hantera det. AIG tillhandahåller globala försäkringslösningar med enhetligt och konsekvent skydd var kunden än befinner sig i världen.

Skandinaviska kriskonsulter från Crisis24

I en krissituation är ett snabbt och passande handlande av största vikt. Krissituationer hanteras av vår partner Crisis24 som är en världsledande konsult inom krishantering. Crisis24 har ett stort och mycket erfaret team av konsulter, alltid inklusive skandinaviska konsulter, och ger våra kunder tillgång till det största globala nätverket av specialister i branschen.

Vid en krissituationskickar Crisis24 upp till fyra konsulter för att hjälpa våra kunder. Företaget löser årligen 90-130 incidenter av kidnappning, utpressning, kvarhållande, sjöröveri, nödutrymning och tillhörande säkerhetsuppdrag. Läs mer om Crisis24 i faktarutan nedan.

Ladda ned appen AIG Travel Assistance

Med mobil-appen AIG Travel Assistance, som finns tillgänglig för både Apple- och Android enheter, får resenärer tillgång till relevant information för att säkerställa en trygg resa och effektiv riskhantering 24/7/365.

Längst ned på denna sida kan du ladda ned information som på ett kortfattat och enkelt sätt förklarar hur appen används och fungerar. Du kan även ladda ned den kompletta användarguiden.

Om Crisis24

Våra kunder har tillgång till specialister på krishantering genom vår partner Crisis24 som hanterar mellan 90-130 krissituationer årligen och tillhandahåller:

 • Garanterad omedelbar assistans vid en krissituation
 • Det största teamet av kriskonsulter i branschen (23 konsulter)
 • Strategisk närvaro med team på 16 olika platser i världen
 • Globalt nätverk med närvaro i 150 länder
 • Över 20 års erfarenhet.

Crisis24 är en global säkerhetskonsult som specialiserar sig på hantering av krissituationer. Sedan 1990 har Crisis24 varit engagerade i att hjälpa våra kunder förstå hoten mot deras anställda, information, egendom och rykte. Crisis24:s globala team förser kunderna med expertis nödvändig för att minimera och hantera säkerhetsrisker så att kunderna istället kan fokusera på sina affärsmöjligheter och att möta sina affärsmål. Crisis24 hjälper våra kunder att minska sin riskexponering och hanterar incidenter avseende t.ex. kidnappning mot lösen, utpressning, olaga frihetsberövande, sjöröveri, nödutrymning, skadlig produktmanipulering och relaterade globala säkerhetsproblem.

Om något skulle inträffa garanterar Crisis24:s kriskonsulter omedelbar assistans och tillhandahåller expertråd från skandinaviska kriskonsulter. Crisis24 har erfarenhet av att hantera krissituationer i många länder och jurisdiktioner, såsom i:

Afghanistan, Angola, Australien, Bangladesh, Belgien, Benin, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Kambodja, Kamerun, Kanada, Chile, Kina, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska republiken Kongo, Egypten, Elfenbenskusten, Finland, Frankrike, Gabon, Grekland, Guatemala, Guinea, Haiti, Nederländerna, Honduras, Hong Kong, Indien, Indonesien, Irland, Kenya, Kroatien, Libyen, Mali, Mexiko, Moçambique, Nepal, Niger, Nigeria, Norge, Pakistan, Peru och Tyskland.

En överblick över Crisis24:s kontor och permanenta kriskonsulter visas nedan. Klicka på bilden för att ladda ned eller för att se överblicken i ett större format (öppnas i en ny flik). Du kan även ladda ned NYA:s rapport om globala trender inom kidnappning, lösen och utpressning och läsa mer om Crisis24 här>>

Partnerskapet mellan AIG och Crisis24 är en världsledande kombination.