På grund av situationen med Coronaviruset upplever vi mycket hög belastning på skadeavdelningen med ökade svarstider som följd. Vi besvarar skadefrågor så fort vi kan och hänvisar i första hand till vår e-post: claims.sweden@aig.com

För övriga frågor hittar du kontaktinformation under sektionen "Kontakta oss”.

Vi ber om ursäkt för detta och är tacksamma för er förståelse.

Skip Navigation
 

Det finns goda skäl att köpa CyberEdge från AIG

Förebygger större skador

Stulen data och förlorad information kan leda till böter och skadat varumärke.
IT-attacker kan leda till kraschade servrar, förlorat kundförtroende och ekonomiska förluster. AIG erbjuder ett försäkringsskydd som även inkluderar konsulttjänster för att förebygga att detta händer.

Skydd 24/7

Vår kunder har tillgång till säkerhetsexperter och ledande advokatbyråer som erbjuder rådgivning vid skada och hjälper våra kunder att vidta de bästa åtgärderna för att begränsa skadan.

Böter och utredningskostnader

Försäkringen omfattar kostnader för myndighetsutredningar samt böter såvida försäkringsbart enligt lag.

Skyddar ditt varumärke

Försäkringen omfattar PR-kostnader för återuppbyggnad av företagets varumärke samt rådgivning om hur företag skall hantera förlust av persondata.

Elektroniskt dataskydd

Försäkringen omfattar återskapande och insamling av data till följd av ett intrång eller en dataläcka.

Anpassat för cyberrisker

CyberEdge är utformat för att svara mot olika typer av IT-incidenter som inte omfattas av traditionella försäkringar.

Nyheter i CyberEdge 2.0

Cyberavbrott ”kvalificeringsperiod”

För att förenkla uträkningen av intäktsbortfallet vid ett cyberavbrott har vi nu infört en kvalificeringsperiod istället för sedvanlig karenstid. En kvalificeringsperiod tillämpas för att definiera ett försäkringsbart avbrott. Efter att kvalificeringsperiod har löpt ut får ni får ni ersättning från första tidpunkten avbrottet inträffade med avdrag monetär självrisk.

Självvalt avbrott

CyberEdge 2.0 är anpassad efter dagens förhållanden då det blir alltmer vanligt att begränsa skador genom att stänga ned delar eller hela nätverket för att exempelvis stoppa spridning av ransomware.

Myndighetsavbrott (valbar modul)

Vid avbrott som beror på att myndigheter har krävt att man stänger ned delar eller hela nätverket på grund av ett cyberintrång.

GDPR (valbar modul)

Har man rent av brustit i sitt ansvar med att följa GDPR-kraven kan försäkringen aktiveras trots att ingen skada ännu har inträffat. Därför triggas försäkringen i ett mycket tidigare skedde jämfört med tidigare.

Vem är den till för?

Idag är nästan alla företag beroende av sin data och sitt informationssystem. CyberEdge passar så gott som alla typer av organisationer.

Vad omfattas av försäkringen?

Täcker de ekonomiska konsekvenserna av att förlora eller sprida kund- eller medarbetaruppgifter.

Ger tillgång till IT-konsulter och täcker PR-kostnaderna för att minska den skada en incident kan tillfoga ditt varumärke. Innefattar teknisk och legal utredning efter ett intrång.

Täcker kostnaderna för att svara på en myndighetsutredning och eventuella böter, såvida de är försäkringsbara.

Täcker kostnaderna för att samla in och återskapa data efter en läcka eller ett intrång.

Våra skadereglerare är redo att hjälpa våra kunders IT-avdelningar att hantera en IT-incident från tidpunkten då  den inträffar. Vårt team tillhandahåller det extra skyddslager som en IT-avdelning behöver för att kunna ta tag i problemet och hantera dess konsekvenser.

Skadereglering

  • Tillgång till vårt skaderegleringsteam dygnet runt, året runt för att rapportera en skada eller få råd.
  • Tillgång till lokala skadereglerare och paneler med lokala och internationella juridiska rådgivare med lokala kunskaper att hantera IT-skador runt om i världen.
  • En timmes kostnadsfri konsultation med en jurist och möjlighet att möta de IT-konsulter som kommer att kopplas in vid en attack.

Dela våra erfarenheter med dina

CyberEdge tillhandahåller rådgivning vid intrång, teknisk utredning och försäkringsersättning så att dina kunder ska kunna återgå till normal verksamhet efter en IT-attack. Se information om de experter och advokatbyråer som vi främst samarbetar med.

Ring vårt CyberEdge Breach Response Team:

Norton Rose Fullbright LLP

  •  KPMG: +44 (0)1273 729225

CMS Cameron McKenna LLP

  •  KPMG: +44 (0)1273 730992

 

Artiklar

Mer information om Cyber Edge