Skip Navigation
 

Det finns goda skäl att köpa CyberEdge från AIG

Förebygger större skador

Stulen data och förlorad information kan leda till böter och skadat varumärke.
IT-attacker kan leda till kraschade servrar, förlorat kundförtroende och ekonomiska förluster. AIG erbjuder ett försäkringsskydd som även inkluderar konsulttjänster för att förebygga att detta händer.

Skydd 24/7

Vår kunder har tillgång till säkerhetsexperter och ledande advokatbyråer som erbjuder rådgivning vid skada och hjälper våra kunder att vidta de bästa åtgärderna för att begränsa skadan.

Böter och utredningskostnader

Försäkringen omfattar kostnader för myndighetsutredningar samt böter såvida försäkringsbart enligt lag.

Skyddar ditt varumärke

Försäkringen omfattar PR-kostnader för återuppbyggnad av företagets varumärke samt rådgivning om hur företag skall hantera förlust av persondata.

Elektroniskt dataskydd

Försäkringen omfattar återskapande och insamling av data till följd av ett intrång eller en dataläcka.

Anpassat för cyberrisker

CyberEdge är utformat för att svara mot olika typer av IT-incidenter som inte omfattas av traditionella försäkringar.

Vem är den till för?

Idag är nästan alla företag beroende av sin data och sitt informationssystem. CyberEdge passar så gott som alla typer av organisationer.

Vad omfattas av försäkringen?

Täcker de ekonomiska konsekvenserna av att förlora eller sprida kund- eller medarbetaruppgifter.

Ger tillgång till IT-konsulter och täcker PR-kostnaderna för att minska den skada en incident kan tillfoga ditt varumärke. Innefattar teknisk och legal utredning efter ett intrång.

Täcker kostnaderna för att svara på en myndighetsutredning och eventuella böter, såvida de är försäkringsbara.

Täcker kostnaderna för att samla in och återskapa data efter en läcka eller ett intrång.

Våra skadereglerare är redo att hjälpa våra kunders IT-avdelningar att hantera en IT-incident från tidpunkten då  den inträffar. Vårt team tillhandahåller det extra skyddslager som en IT-avdelning behöver för att kunna ta tag i problemet och hantera dess konsekvenser.

Skadereglering

 • Tillgång till vårt skaderegleringsteam dygnet runt, året runt för att rapportera en skada eller få råd.
 • Tillgång till lokala skadereglerare och paneler med lokala och internationella juridiska rådgivare med lokala kunskaper att hantera IT-skador runt om i världen.
 • En timmes kostnadsfri konsultation med en jurist och möjlighet att möta de IT-konsulter som kommer att kopplas in vid en attack.

Dela våra erfarenheter med dina

CyberEdge tillhandahåller rådgivning vid intrång, teknisk utredning och försäkringsersättning så att dina kunder ska kunna återgå till normal verksamhet efter en IT-attack. Se information om de experter och advokatbyråer som vi främst samarbetar med.

Ring vårt CyberEdge Breach Response Team:

Norton Rose Fullbright LLP

 •  KPMG: +44 (0)1273 729225

CMS Cameron McKenna LLP

 •  KPMG: +44 (0)1273 730992

 

Mer information om Cyber Edge

CyberEdge PC

Traditionella försäkringsprodukter kan undanta eller begränsa den skada som orsakats av en brist i IT-säkerheten. Som den första paraplyprodukten någonsin fyller CyberEdge PCSM denna lucka genom att tillhandahålla ett omfattande och heltäckande skydd för exponeringen. Det extra skyddslagret hjälper företag att begränsa risken för ekonomisk förlust vid fysisk skada som orsakats av IT-attacker.

Flexibilitet

En viktig del av CyberEdge PC är dess flexibilitet. Kunderna kan välja mellan en kombination av olika skydd för att tillgodose sina behov.

Hantering

När en IT-incident inträffar kommer kunderna att få hjälp och råd från experter för att ta reda på vad som gick fel, ersätta förluster eller skadad data samt hantera kriskommunikationen. CyberEdge PC erbjuder följande hantering:

 • En utredning om orsaken till säkerhetsbristen.
 • Kostnader för att samla in och återskapa förlorad elektronisk data.
 • Hjälp med kriskommunikation

Målgrupp

Så gott som alla verksamheter riskerar att maskiner går sönder, egendom skadas eller personskador på grund av brister i IT-säkerheten. Därför passar CyberEdge PC en mängd olika branscher och sektorer, bl.a.:

 • Tillverkare och leverantörer av olja och gas.
 • Kraftbolag.
 • Tillverkningsindustrin.
 • Transportsektorn (flygbolag, järnvägsbolag, rederier).
 • Detaljhandeln.
 • Utbildningssektorn.
 • Gruvsektorn.
 • Finanssektorn.
 • Hotell.
 • Sjukhus