AIG Kvinnlig Cancerförsäkring

Det finns ingen försäkring mot bröst- eller underlivscancer. Däremot har vi en försäkring som ger dig extra ekonomisk trygghet om det skulle drabba dig. Ersättningen är skattefri och du bestämmer själv vad pengarna ska användas till.

Vad omfattar försäkringen?

Om du får diagnosen bröstcancer eller cancer i underlivet, som bland annat äggledarna, äggstockarna, livmodern, livmoderhalsen, livmodertappen, vulvan eller vaginan får du:

Typ av ersättning Silver Guld
Engångsbelopp 50 000 kr 100 000 kr
Månatlig ersättning i 12 månader 5 000 kr 5 000 kr

Ersättningen är skattefri och du bestämmer själv vad pengarna ska användas till. Många väljer att resa, ta ledigt från jobbet, vara med nära och kära och ge sig själva tid att fokusera på kampen mot sjukdomen.


Viktiga undantag/begränsningar i försäkringen

Nedan följer några viktiga undantag och begränsningar i försäkringens giltighet, fullständiga begränsningar och undantag framgår av villkoret.

Försäkringen ersätter inte om du:

  • har fått diagnosen cancer, oavsett cancerform, innan du tecknade försäkringen.
  • vid tidpunkten för tecknandet hade knölar i bröstet som borde undersökts, eller som du var under utredning för.

Ersättning lämnas inte heller om den försäkrade inom de närmaste tre åren före tecknandet av försäkringen:

  • haft eller fått diagnos förstadiet till cancer, oavsett cancerform eller cellförändringar.
  • haft eller har cellförändringar, såvida inte utredningen/behandlingen är avslutad och resultatet var negativt, dvs. inga kvarstående cellförändringar.

Utöver ovannämnda undantag ersätter försäkringen inte vid återfall av cancer (i någon av cancerdiagnoserna i försäkringsbrevet), där ersättning redan utbetalats av AIG. Du kan  endast få ersättning från en gällande Kvinnlig Cancerförsäkring hos AIG, även om du tecknat flera försäkringar av samma försäkringstyp.


Vem kan teckna försäkringen och vad kostar den?

Försäkringen kan tecknas till 65 års ålder och gäller fram till den försäkrades 70-årsdag.

Ju tidigare du tecknar försäkringen desto lägre blir din månadspremie.

Ingångsålder Silver Guld
18 – 29 45 kr 55 kr
30 – 39  65 kr 89 kr
40 – 44  89 kr 109 kr
45 – 49  109 kr 149 kr
50 – 54  119 kr 175 kr
55 – 59  155 kr 229 kr
60 – 65  185 kr 275 kr

Faktablad, förköpsinformation & villkor för försäkringen


Viktig ytterligare information om försäkringen

  • Försäkringen börjar gälla direkt när vi tagit emot din ansökan. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på på 08-506 920 70 alternativt kundservice@aig.com.
  • Försäkringen gäller för de personer som står angivna i försäkringsbrevet.
  • Den som är försäkrad måste vara folkbokförd i Sverige.
  • Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp.
  • AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse.
  • AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir.

Vanliga frågor

Nej, ersättningen lämnas oberoende av ev. andra försäkringar som du har

Du kan endast få ersättning från en gällande Kvinnlig Cancerförsäkring hos AIG. Detta gäller även om du tecknat flera försäkringar av samma försäkringstyp.