AIG Cancerförsäkringar

Det finns ingen försäkring mot cancer. Däremot har vi våra cancerförsäkringar som ger dig extra ekonomisk trygghet om det skulle drabba dig. Ersättningen är skattefri och du bestämmer själv vad pengarna ska användas till.

Kvinnlig Cancerförsäkring

Det finns ingen försäkring mot bröst- eller underlivscancer. Däremot har vi en försäkring som ger dig extra ekonomisk trygghet om det skulle drabba dig. Ersättningen är skattefri och du bestämmer själv vad pengarna ska användas till.

Manlig Cancerförsäkring

Varje år drabbas 10 000 män av prostatacancer i Sverige. Det gör den till den vanligaste cancerformen hos män. Vi har en försäkring som ger dig extra ekonomisk trygghet om du skulle drabbas. Ersättningen är skattefri och du bestämmer själv vad pengarna ska användas till.

Cancerförsäkring Extra

AIG Cancerförsäkring Extra  fungerar som ett komplement till AIG:s Kvinnliga resp. Manliga Cancerförsäkring, för att ge ett skydd som omfattar fler cancerdiagnoser.