På grund av situationen med Coronaviruset upplever vi mycket hög belastning på skadeavdelningen med ökade svarstider som följd. Vi besvarar skadefrågor så fort vi kan och hänvisar i första hand till vår e-post: claims.sweden@aig.com

För övriga frågor hittar du kontaktinformation under sektionen "Kontakta oss”.

Vi ber om ursäkt för detta och är tacksamma för er förståelse.

Skip Navigation

AIG och Fairfax bildar strategiskt partnerskap för att ge bättre stöd åt multinationella kunder.

AIG säljer några av sina operationer i Sydamerika, Centraleuropa och Östeuropa till Fairfax Financial, och bildar ett strategiskt partnerskap med det canadensiska bolaget. Detta möjliggör utvecklingen av ett bättre utbud till multinationella kunder.

10.17.2016
Topic Featured News

AIG

AIG skärper fokus och koncentrerar sin kapacitet och sina tillgångar för att investera i länder med stort tillväxtpotential.

AIG har ingått flera avtal med Fairfax Holding Limited, ett världsledande försäkringsbolag inom sak-, ansvars- och återförsäkring. Detta som en del av ett nyblivet strategiskt partnerskap som ger större flexibilitet och rörlighet åt AIG, som nu kan skärpa sitt fokus på globala program och på att växa inom strategiska områden.

AIG säljer sina operationer till Fairfax för lokala försäkringar i Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela och Turkiet. Fairfax köper också rätten till förnyelser av lokala försäkringar i Bulgarien, Tjeckoslovakien, Ungern, Polen, Rumänien och Slovenien. Den totala summan av den ännu inte slutförda transaktionen ligger på 240 miljoner amerikanska dollar. Transaktionen fullbordas efter att den har blivit godkänd av respektive lands myndigheter. Fairfax blir AIG:s strategiska globala nätverkspartner för att leverera tjänster åt kunder i dessa länder, uppbackade av AIG:s expertis, skadehantering och återförsäkringskapacitet.

Läs hela pressmedelandet här.

 

 

 

Var vänlig att dela