På grund av situationen med Coronaviruset upplever vi mycket hög belastning på skadeavdelningen med ökade svarstider som följd. Vi besvarar skadefrågor så fort vi kan och hänvisar i första hand till vår e-post: claims.sweden@aig.com

För övriga frågor hittar du kontaktinformation under sektionen "Kontakta oss”.

Vi ber om ursäkt för detta och är tacksamma för er förståelse.

Skip Navigation

Ny Multinational Country Manager för AIG Sverige

En strategisk del i AIG’s globala satsning på multinationella program.

02.24.2016
Topic Featured News

Ny Multinational Country Manager för AIG Sverige

En strategisk del i AIG’s globala satsning på multinationella program.
Genom att koncentrera vår expertis och vår kunskap om globala program i ett team, kommer vi att kunna fokusera mer på kunder med multinationella försäkringslösningar. Vi vill kunna ge än högre service och närvaro för våra multinationella kunder.

Ett ytterligare led i denna globala satsning är att AIG har tagit fram nya riktlinjer för lokala försäkringslösningar. Genom ett tydligare förnyelsearbete, där både kund, mäklare och AIG tidigt i processen sätter förväntningar kan servicenivån höjas.
Vårt mål är att utfärda majoriteten av alla lokala försäkringsbrev innan förnyelsedatum, eller högst 30 dagar efter.

”Vår service under hela kundens försäkringsperiod ska genomsyras av transparens, service och närvaro. Jag satsar på att mina 11års erfarenhet och expertis inom detta område, ska inspirerar och leda vårt suveräna multinationella team i Stockholm”

Säger Anna

Var vänlig att dela