Skip Navigation

Mattias Fritz: Branch Manager AIG Sverige

Den svenska marknaden är strategiskt viktig för AIG

04.04.2016
Topic Featured News

Mattias Fritz: Branch Manager AIG Sverige

Mattias Fritz har blivit utnämnd till  Branch Manager för AIG Sverige.

Den svenska marknaden är strategiskt viktig för AIG och vi är starkt engagerade i att fortsätta att växa och göra kontinuerliga framsteg för att bättre anpassa oss efter våra kunders behov.

Mattias har en stark position inom försäkringsindustrin, hans erfarenhet av mer än tio år på AIG i kombination med hans djupa kunskap om den lokala marknaden kommer att stödja AIG:s tillväxtplaner i Sverige. I denna nya strategiska roll, kommer Mattias att vara ansvarig för att ta AIG:s fulla potential och kapacitet närmare våra kunder och samarbetspartners.

Mattias, tillsammans med alla medarbetare på AIG Sverige, kommer att stärka de värdefulla sammarbetet vi har uppnått med samarbetspartners, och fortsätta att skapa mervärde till våra kunder.

Var vänlig att dela