Skip Navigation

AIG lanserar Brexit-tillägg till VD- och styrelseansvarsförsäkring

09.20.2016
Topic Featured News

AIG lanserar Brexit-tillägg till VD- och styrelseansvarsförsäkring


AIG lanserar Brexit-tillägg till VD- och styrelseansvarsförsäkring

AIG erbjuder nu ett Brexit-skydd för våra VD- och styrelseansvarsförsäkringskunders nyckelpersoner som kan få problem med uppehållstillstånd i samband med Storbritanniens utträde ur EU.

Den brittiska folkomröstningen om att lämna EU har skapat en viss osäkerhet för icke-brittiska företagsledare som arbetar i Storbritannien. Samma ovisshet gäller för brittiska företagsledare som arbetar i ett EU-land. Speciell osäkerhet råder kring frågor om uppehållstillstånd och utsikten över merkostnader som en omplacering kan medföra. Detta har motiverat att expatriater i Storbritannien och EU nu söker permanent uppehållstillstånd för att säkerställa sin rätt till att stanna. Därför erbjuder nu AIG alla våra VD- och styrelseansvarsförsäkringskunder ett Brexit-skydd.

Brexit-tillägg till VD- och styrelseansvarsförsäkring omfattar huvudsakligen:

  • Juridiska kostnader
  • Repatrieringskostnader

Läs pressmedelandet här.

Var vänlig att dela