På grund av situationen med Coronaviruset upplever vi mycket hög belastning på skadeavdelningen med ökade svarstider som följd. Vi besvarar skadefrågor så fort vi kan och hänvisar i första hand till vår e-post: claims.sweden@aig.com

För övriga frågor hittar du kontaktinformation under sektionen "Kontakta oss”.

Vi ber om ursäkt för detta och är tacksamma för er förståelse.

Skip Navigation

GDPR och epost-intrång är de främsta orsakerna bakom ökningen av frekvensen cyberskador

Ny AIG Claims Intelligence Report

08.12.2019

Cyberskador

Enligt AIG:s senaste rapport om Cyberskador är GDPR och epost-intrång de främsta orsakerna bakom ökningen av skadefrekvensen

Senaste cyberskadestatistiken visar att epost-intrång överstigit ”ransomware” och informationsläckage orsakad av hackare som främsta orsak till cyberskador i Europa. Runt en fjärdedel av alla rapporterade cyberincidenter under 2018 orsakades av epost-intrång. Detta utgör en ökning på 11 % sedan 2017.

Ransomware, informationsläckage orsakad av hackare och informationsläckage orsakad av anställda var andra orsaker bakom ökningen av cyberincidenter 2018.
AIG:s senaste Claims Intelligence Report, “Cyber Claims: GDPR and business email compromise drive greater frequencies”, belyser bland annat:

  • Skadefrekvens per typ av incident och industri
  • Ökad storskadeexponering  
  • Skadeexempel

Läs rapporten på engelska här >>

Var vänlig att dela