På grund av situationen med Coronaviruset upplever vi mycket hög belastning på skadeavdelningen med ökade svarstider som följd. Vi besvarar skadefrågor så fort vi kan och hänvisar i första hand till vår e-post: claims.sweden@aig.com

För övriga frågor hittar du kontaktinformation under sektionen "Kontakta oss”.

Vi ber om ursäkt för detta och är tacksamma för er förståelse.

Skip Navigation

Markant ökning av cyberrelaterade incidenter

02.02.2017
Topic Featured News

AIG cyberrelaterade incidenter

En ny rapport från AIG Claims Intelligence visar en explosiv ökning av cyberrelaterade incidenter under de senaste åren. Sedan AIG lanserade produkten CyberEdge® i 2013, har den genomsnittliga kostnaden för ett databrott ökat med 29%, medan antalet rapporterade Cyberincidenter har stigit tusentals procent.

Som följd av den väsentliga ökningen av både antalet skador och kostnaden av att utreda dessa, har AIG Claims Intelligence lanserat ett ”White paper” som diskuterar utvecklingen samt hur besluten kring cyberrisker tas i företagen. Materialet kan du ladda ned här.

Slutsatsen från analysen är att det finns tre industrier som är särskilt utsatta för cyberangrepp: finansiella institutioner, mediabolag samt detalj- och grossisthandel. Tillsammas står dessa tre industrier för 58% av skadorna på AIG’s Cyberförsäkringar.

"Jag är inte särskilt överraskad av resultatet, jag tror att många har märkt av ökningen av dataintrång. Snart kommer även den nya dataskyddsförordningen där företag och organisationer som hanterar personuppgifter blir skyldiga att meddela myndigheter och vid känslig data även drabbade individer vid misstanke om dataintrång. Vi förväntar oss att förfrågningar kring cyberförsäkring kommer fortsätta att öka när vi närmar oss 2018, då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft." Mattias Fritz

Europeiska företag har god anledning att ta cyberrisker på stort allvar eftersom lagstiftningen förändras och ställer hårdare krav och större ansvar på hanteringen av persondata. Efter att den Europeiska Dataskyddsförordningen träder i kraft 2018 kan företag bli skyldiga att betala böter på upp till 2%, eller i vissa fall 4%, av den totala omsättningen, om dessa nya regler överträds.

Mattias Fritz fortsätter:
Många tittar på de administrativa sanktionsavgifterna som kan bli väsentliga. Ofta är kostnaderna för att stoppa, analysera och städa upp efter ett dataangrepp, eller ett dataintrång väldigt höga. Vi har exempel på kostnader som löper upp till en halv miljon svenska kronor i timmen, siffror som oftast kommer som en överraskning för företagen.

En teknologisk utveckling som gör den totala cyberrisken ännu mer relevant är att cyberbrottslingar inte längre behöver använda sig av enbart datorer i Botnet (nätverk) för att genomföra DDoS-attacker. Den senaste tiden har vi sett fall som visar på att cyberbrottslingar har utnyttjat Internet of Things för att utföra cyberbrott. Detta betyder att brottslingar använder sig av helt vanliga apparater i hemmet som är anslutna till internet för att ta sig in i olika system, exempelvis TV-apparater, routers eller webkameror.

Läs mer om detta på: Claims Intelligence Whitepaper om cyberskador här.

Var vänlig att dela