På grund av situationen med Coronaviruset upplever vi mycket hög belastning på skadeavdelningen med ökade svarstider som följd. Vi besvarar skadefrågor så fort vi kan och hänvisar i första hand till vår e-post: claims.sweden@aig.com

För övriga frågor hittar du kontaktinformation under sektionen "Kontakta oss”.

Vi ber om ursäkt för detta och är tacksamma för er förståelse.

Skip Navigation

Uppdatering kring hanterade cyberskador i Norden 2018

Claims trends

01.22.2019

Uppdatering kring hanterade cyberskador i Norden 2018

Under de senaste åren har antalet cyberincidenter ökat samtidigt som dataskyddsregleringarna har blivit striktare, särskilt i Europa med införandet av GDPR.

Under 2018 hanterade AIG över 30 cyberskador i Norden, vilket är en markant ökning jämfört med 2017. De vanligaste skadorna är relaterade till externa intrång, såsom exempelvis phishing- och virusattacker, cyberutpressning samt DDOS-attacker.

Som ledande försäkringsgivare av cyberförsäkringar i Norden har AIG erfarenhet av att hantera olika typer av cyberskador i en rad olika branscher och geografiska områden.

I vår senaste artikel ger vi en uppdatering kring hanterade cyberskador i Norden under 2018.

Läs artikeln här.

Var vänlig att dela