På grund av situationen med Coronaviruset upplever vi mycket hög belastning på skadeavdelningen med ökade svarstider som följd. Vi besvarar skadefrågor så fort vi kan och hänvisar i första hand till vår e-post: claims.sweden@aig.com

För övriga frågor hittar du kontaktinformation under sektionen "Kontakta oss”.

Vi ber om ursäkt för detta och är tacksamma för er förståelse.

Skip Navigation

Ökad risk för grupptalan i USA mot noterade bolag i Norden?

Claims trends

11.27.2018

Claims-trends-adr

Drygt 60 svenska börsbolag har så kallade American Depository Receipts (ADRs). Majoriteten av dessa handlas genom den minst reglerade typen, Unsponsored Level I ADRs, som länge ansetts vara en lågriskmetod för bolag att erbjuda amerikanska investerare handel i aktien.

Nyligen drabbades det japanska företaget Toshiba av ett negativt domstolsbeslut efter en grupptalan där bolaget stämts för missledande informationsgivning. Toshiba inväntar nu US Supreme Courts besked om prövningstillstånd där, om prövningstillstånd ges, kan en dom dröja till åtminstone 2020. Tills dess svävar svenska börsbolag med ADRs i legal limbo. I praktiken innebär detta att den legala risken har ökat för svenska bolag att stämmas av ADR-innehavare. Detta kan medföra höga advokatkostnader och potentiellt mycket höga skadeståndsbelopp.

I vår nya artikel förklarar AIG:s expert Nima Rafiee bakgrunden och ger tips på vad bolag kan göra för att minska risken under tiden.

Läs hela artikeln här.

Var vänlig att dela