Här tillhandahåller vi en kort översikt över det juridiska förfarandet, såväl som länkar till olika viktiga dokument med ytterligare information om den föreslagna överlåtelsen och fusionen.  Det kan hända att du redan har fått en del av eller hela denna information via reguljär post, e-post eller sms.  Gå tillbaka till Brexit-hemsidan om du behöver denna information på ett annat europeiskt språk.

Det juridiska förfarandet och vad som ingår

Omstruktureringen omfattar en föreslagen överlåtelse och en fusion.  Förfarandet kommer att ske genom en kombinerad överlåtelse av försäkringsverksamheten (vilket är en process som regleras av del VII i Financial Services and Markets Act 2000) och en gränsöverskridande fusion (som är en process enligt det europeiska direktivet om gränsöverskridande fusioner).  Det kombinerade förfarandet involverar de brittiska domstolarna och sker med förbehåll för godkännande från High Court of England and Wales (domstolen). Det kombinerade juridiska förfarandet förklaras närmare i breven nedan och i våra frågor och svar.

Om de godkänns av domstolen förväntas både fusionen och den föreslagna överlåtelsen träda i kraft den 1 december 2018.

Om du har farhågor avseende den föreslagna överlåtelsen och hur den kan påverka dig har du rätt att lämna in en skriftlig framställning till domstolen eller bli hörd under domstolsprövningen (personligen eller genom juridiskt ombud). Domstolsprövningen är inplanerad att äga rum den 18 oktober 2018 i Rolls Buildings, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London EC4A 1NL, Storbritannien.

Du kan även ta upp dessa synpunkter genom att skriva eller ringa till oss, varvid vi kommer att registrera synpunkterna och lämna över dem till Prudential Regulation Authority (PRA), Financial Conduct Authority (FCA), den oberoende experten och domstolen. Information om hur du kan kontakta oss följer nedan.

De senaste nyheterna

  • Den 5 mars 2018 gav domstolen sitt godkännande till AIG Europe Limited (AEL) för att börja informera försäkringstagare om den avsedda omstruktureringen som resultat av Brexit.
  • Den externa expertens kompleteringsrapport angående den föreslagna överförelsen har slutförts. Rapporten bifogas här. Den externa expertens kompleteringsrapport angående den föreslagna överförelsen har slutförts. Rapporten bifogas
  • Senaste nytt: Den 25 oktober 2018 godkände Högsta domstolen i England och Wales den föreslagna omstruktureringen av AIG Europe Limited vilket innebär att den föreslagna överlåtelsen och sammanslagningen träder i kraft den 1 december 2018.  Mer information finns på följande sidor, alternativt kan du även tala med din AIG-kontakt."  Observera att Brexit-hjälplinjen och dithörande e-postinkorg inte längre övervakas. 

Viktiga dokument

Nedan följer ett antal väsentliga dokument med viktig information om den föreslagna överlåtelsen och fusionen.

Informationsbrev

Nedan kan du även se inledande information för olika intresserade parter.

Informationsbroschyr och frågor och svar

Informationsbroschyren innehåller en översikt över planen, en översikt över den oberoende expertens rapport om omstruktureringens inverkan på försäkringstagare samt det juridiska meddelandet som förklarar när domstolen kommer att höra den slutgiltiga ansökan om den föreslagna överlåtelsen och fusionen.  Våra frågor och svar besvarar ett stort urval av frågor om den föreslagna omstruktureringen. 

 

Plandokument

Detta dokument är den fullständiga överlåtelseplanen. Det framställer de villkor enligt vilka AIG Europe Limiteds försäkringsverksamhet överlåts till två nyligen auktoriserade försäkringsbolag inom AIG-koncernen.

Den oberoende expertens rapport

Detta dokument är den oberoende expertens fullständiga rapport. Det behandlar den föreslagna överlåtelsens inverkan på försäkringstagare.  En översikt över denna rapport ingår i informationsbroschyren som är länkat ovan.