Skip Navigation
 

Fördelar med online-handel med QuickGuard

Spara dig själv värdefull tid med AIG QuickGuard på nätet, där du kan erbjuda dina kunder några av AIG:s ledande produkter för små- och medelstora kunder. Det är snabbt, enkelt att använda och kan generera ytterligare intäkter genom att hjälpa dig att vinna kunder och utföra korsförsäljning av nya produkter till befintliga.

Systemet är snabbt och enkelt. Du kan få en offert på ett par minuter i de flesta fall. För dem som behöver något mer specifikt erbjuds en snabbremiss. Du kan omedelbart bekräfta skydd och sälja produkter från skrivbordet, vilket minskar tiden och kostnaden för halvtidsjusteringar och förnyelser. Och systemet innebär också mindre tid på kontoförfrågningar.

Vi ger dig end-to-end stöd eftersom vi vill att din upplevelse med AIG QuickGuard ska vara så smidig och som bekymmersfri som möjligt. AIG QuickGuard användarhandböcker och säljhjälpmedel finns tillgängliga för att ge dig och ditt team ökad kompetens att sälja AIG QuickGuard produkterna till kunder och potentiella kunder. Vi levererar också fullt tekniskt stöd för AIG QuickGuard och engagerade AIG kontakter för rutinfrågor.

AIG QuickGuard är ett kraftfullt verktyg för att nå nya kunder och sälja till befintliga företag. Det tar mindre tid och sänker administrationskostnaderna, så att du och ditt team kan fokusera på försäljning och utveckling.

Befintliga produkter på AIG QuickGuard

VD- och styrelseansvarsförsäkring

Skyddar VD och styrelseledamöters personliga ansvar och andra anställda inom företaget som har ett självständigt ledningsansvar.  Med lång erfarenhet har AIG en ledande position avseende produktkunskap och skadeservice för att kunna försvara våra kunders intressen.

Professionsansvarsförsäkring

Konsultföretag och andra företag som helt eller delvis bedriver rådgivande verksamhet löper en risk att exponera sig mot skadeståndsanspråk. AIGs professionsansvarsförsäkring ersätter skadestånd som företaget ådragit sig på grund av fel, försummelse, vårdslöshet eller underlåtenhet att utföra tjänst eller service

Group Plus Tjänstereseförsäkring

Som tjänsteresenär utsätts du för olika risker. Du kan bli sjuk, råka ut för ett olycksfall, bli bestulen eller förlora ditt bagage. Vår tjänstereseförsäkring ger ett brett och omfattande skydd oavsett om du är på resa i närområdet eller på längre resa ute i världen. Vi har lokala försäkringar som skräddarsys efter våra kunders behov.

Transportförsäkring Marine Cargo

Transportförsäkring täcker förlust av eller skada på gods under transport. Transporten kan ske till sjöss, i luften, på järnväg eller på väg. Våra försäkringsavtal kan skräddarsys efter era behov. Försäkringen kan omfatta alla typer av risker eller endast vissa namngivna risker.

Mer information

Vi vill att du ska prata med tillit framför dina kunder så vi har producerat hjälpmedel och erbjuder dig gärna en översikt för vad AIG QuickGuard produkter omfattar.

Kontakta oss: bst@aig.com