Läs våra senaste nyheter

  • GENERAL INSURANCE
  Jenny Sillén Österman blir VD för AIG i Sverige
  31-05-2021

  Vi kan med stolthet meddela att Jenny Sillén Österman utnämnts till VD för AIG i Sverige från och med 1:a maj 2021.

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  Environmental risks in infrastructure projects
  18-05-2021

  As governments around the world look to steer their economies towards recovery from the worst recession in living memory, infrastructure investment is high on the agenda for many.

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  Möt AIG på Risk Forum 22 april, 2021 - The New Normal
  16-04-2021

  Marianne Appelgren, AIG:s Nordic Group Product Manager för Accident & Health, kommer att presentera risklandskapets utveckling och påverkan på vårt resande på Risk Forum 2021.

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  Minimera exponeringen mot American Depository Receipts (ADR)
  03-01-2020

  Risken för aktieägarkrav mot internationella börsnoterade bolag som erbjuder ADR:s (American Depository Receipts – ”aktiebevis”) ökar i USA. Det finns en tydlig trend med ökad risk och företag behöver förstå risken och se över hur deras exponering kan minskas.

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  Nytt digitalt försäkringsverktyg förenklar framtagandet av företagsofferter för transportförsäkringar
  12-12-2019

  AIG och Söderberg & Partners har genom ett samarbete utvecklat en digital lösning som kommer att underlätta distributionen av efterfrågade transportförsäkringar.

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  Närmare 300 Träd Samlades In Under Thanksgiving
  03-12-2019

  Tack vare allas deltagande i olika aktiviteter under kvällen, lyckades AIG samla in närmare 300 träd som nu planteras i Afrika. Plantering av träd i områden som blivit skövlade leder på sikt till signifikativa förbättringar av jordkvaliteten, återställandet av ekosystem, nya arbetsmöjligheter för utsatta samhällen, samt bidrar till att minska klimatförändringar.

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  Talang från AIG tar emot prestigefull utmärkelse
  03-12-2019

  Astrid Andréason från AIG har i år utsetts till ”Nästa generations talang i försäkringsbranschen” som ett kvitto på hennes starka insatser, både internt och externt mot kund.

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  GDPR och epost-intrång är de främsta orsakerna bakom ökningen av frekvensen cyberskador
  12-08-2019

  Enligt AIG:s senaste rapport om Cyberskador är GDPR och epost-intrång de främsta orsakerna bakom ökningen av skadefrekvensen.

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  AIG:S M&A rapport
  14-07-2019

  Antalet globala företagsförvärv fortsätter att öka, så som behovet av M&A-försäkringar som erbjuder både köpare och säljare en lösning som minskar riskerna i en sådan transaktion.

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  Att ta kontrollen över cyberrisker
  14-05-2019

  Cyberbrottslighet är ett eskalerande problem som kräver kontinuerlig uppmärksamhet för att förebygga finansiella konsekvenser så väl som skadat anseende. Men hur ska ledningsgrupper och styrelser lyckas skydda sina organisationer?

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  Ökad skadeaktivitet på EPL försäkringar
  21-03-2019

  I USA ser AIG en högre och högre skadeaktivitet, framförallt i Kalifornien, men även i New York och New Jersey. I Europa ser AIG också att antalet skador har ökat väsentligt under de senaste åren.

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  AIG Business Travel Day
  28-02-2019

  Affärsresandet utvecklas konstant, samtidigt som världen och riskerna för resenären förändras. Traditionella försäkringar räcker inte längre utan nya lösningar behövs för att ge ett effektivt skydd för den anställde. AIG presenterar nu sin nya tjänstereseförsäkring som är anpassad till hur dagens risker ser ut.

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  Uppdatering kring hanterade cyberskador i Norden 2018
  22-01-2019

  Under 2018 hanterade AIG över 30 cyberskador i Norden, vilket är en markant ökning jämfört med 2017. De vanligaste skadorna är relaterade till externa intrång, såsom exempelvis phishing- och virusattacker, cyberutpressning samt DDOS-attacker.

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  Fler cyberattacker ökar risken för skadeståndskrav mot styrelsen och ledande befattningshavare
  08-01-2019

  Antalet cyberattacker mot företag ökar samtidigt som dataskyddslagstiftningen har blivit striktare. Den senaste tiden har vi sett att en trend utvecklats där cyberattacker leder till krav från aktieägare mot bolaget, styrelsen och ledande befattningshavare.

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  Ökad risk för grupptalan i USA mot noterade bolag i Norden?
  27-11-2018

  Drygt 60 svenska börsbolag har så kallade American Depository Receipts (ADRs). Majoriteten av dessa handlas genom den minst reglerade typen, Unsponsored Level I ADRs, som länge ansetts vara en lågriskmetod för bolag att erbjuda amerikanska investerare handel i aktien.

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  Cyber verksamhetsavbrott
  06-11-2018

  60 gäster, där ibland försäkringsförmedlare, risk managers och AIG anställda närvarade vid dagens frukostseminarium på World Trade Center i Stockholm. Ben Hobby, expert från RGL Forensics i London, fokuserade sin presentation på hur man räknar ut företagsförluster som orsakats av verksamhetsavbrott på grund av en cyberskada.

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  Managing Complexity of Risks
  04-09-2018

  SWERMA och AIG anordnade gemensamt dagens evenemangvilket är det första i en rad av föredrag som planeras hållas under resten av detta år. Samarbetets syfte är att bidra till utvecklingen av kunskap inom riskanalys, riskförebyggande och riskhantering i Sverige. 

  läs mer
  • GENERAL INSURANCE
  AIG:s nya rapport visar ökning av cyberskador
  30-05-2018

  En utredning utförd av AIG Europe visar att en tydlig ökning av försäkringsanspråk/skadeanmälningar rörande dataskydd och andra cyberrelaterad säkerhetsfel är att vänta då  GDPR trätt i kraft.

  läs mer