På grund av situationen med Coronaviruset upplever vi mycket hög belastning på skadeavdelningen med ökade svarstider som följd. Vi besvarar skadefrågor så fort vi kan och hänvisar i första hand till vår e-post: claims.sweden@aig.com

För övriga frågor hittar du kontaktinformation under sektionen "Kontakta oss”.

Vi ber om ursäkt för detta och är tacksamma för er förståelse.

Skip Navigation
 

Group Plus Expatriate Care från AIG


Den ekonomiska globaliseringen gör det nödvändigt för företag att skicka sina anställda på uppdrag över hela världen för att bibehålla sin konkurrenskraft. I denna situation behövs en försäkringsprodukt av hög kvalitet som kan skydda företagets mest värdefulla tillgång, de anställda. 

Medicinsk administratör med världsomfattande nätverk

Vi samarbetar med Henner som har 70 års erfarenhet av att hantera administrationen av expatriatförsäkringar. Henner har totalt 58 000 vårdgivare i sitt nätverk fördelat i 165 länder. Detta bidrar till att de kan leverera högsta kvalitet av medicinska skadetjänster.

Pre-existing conditions

För grupper större än fem personer, har vi även möjlighet att inkludera pre-existing conditions i försäkringsskyddet.

Kunden i centrum

Vi strävar efter att utveckla flexibla program för att fylla våra kunders behov.

Extra trygghet vid komplicerade skadefall

Anställda har tillgång till en medicinsk Second Opinion service för att tillbringa trygghet.

Ansluten till LFU?

AIG har möjlighet att erbjuda en expatriatförsäkring som uppfyller kraven enligt LFU.

Vem är den till för?

Allt från små till stora företag med anställda placerade utanför sitt hemland. Även medföljande familjemedelemmar omfattas.

Vad omfattar försäkringen?

Grundskydd

Bred omfattning av medicinska kostnader vid olycksfall och sjukdom.

 • Assistans
 • Politisk evakuering
 • Ansvar och rättsskydd

Tillval

 • Tand- och ögonvård
 • Personlig lösegendom
 • Privatresor
 • Personlig olycksfallsförsäkring

Service

 • Informations- och servicepaket för den försäkrade
 • Globalt nätverk av sjukhus med direktfaktureringsavtal via Henner
 • Tillgång till service och skadeanmälan via Henner App
 • Sjukvård hos valfri vårdgivare med full ersättning för privatrum under sjukhusvistelse
 • ”Second opinion” är inkluderadlig olycksfallsförsäkring.

Kontakta AIG Broker Service Team (BST) för mer information

+46 850 692 010
bst@aig.com