På grund av situationen med Coronaviruset upplever vi mycket hög belastning på skadeavdelningen med ökade svarstider som följd. Vi besvarar skadefrågor så fort vi kan och hänvisar i första hand till vår e-post: claims.sweden@aig.com

För övriga frågor hittar du kontaktinformation under sektionen "Kontakta oss”.

Vi ber om ursäkt för detta och är tacksamma för er förståelse.

Skip Navigation
 

Det finns goda skäl att teckna en transportförsäkring hos AIG

Transportförsäkring täcker förlust av eller skada på gods under transport. Transporten kan ske till sjöss, i luften, på järnväg eller på väg. Våra försäkringsavtal kan skräddarsys efter era behov. Försäkringen kan omfatta alla typer av risker eller endast vissa namngivna risker.

 

Marknader i utveckling

Då laster färdas på land, i luften eller via sjö är det svårt att hålla fullständig kontroll. Globaliseringen har möjliggjort handel med utvecklingsländer, där infrastrukturerna är svagare och stöld kan utgöra hot för en säker leverans. I takt med den ökade globalisering ställs högre krav på skräddarsydda försäkringsprogram som efterlever de krav som ställs i olika jurisdiktioner. AIG har en ett av världens mest utbredda interna nätverk av egna kontor för att hantera multinationella försäkringsprogram och leverera en högkvalitativ service oavsett vart i världen vår kund befinner sig.

Våra kunder

Våra kunder varierar både i storlek, verksamhet och behov. All form av tillverkande verksamhet har sannolikt en transportexponering och en alltmer komplex logistikbransch har ökade behov av ett skräddarsytt ansvarsskydd.

Försäkringsprodukter

Transportförsäkring

 • Globalt försäkringsskydd med lokala försäkringar utställda där den. lokala jurisdiktionen kräver det.
 • En mångårig erfarenhet och expertis bland personalen.
 • Proaktivt skadeförebyggande arbete världen över.
 • Skräddarsydda försäkringsvillkor.

Speditöransvarsförsäkring

 • Globala försäkringsprogram skräddarsydda för logistikverksamhet (LogisticGuard).
 • Ansvarsförsäkring enligt lag eller konvention världen över.
 • Ansvar för lagringsuppdrag.
 • Förmedlad varuförsäkring.
 • Utökat ansvar via kontrakt gentemot kund.
 • Errors & Omissions (tulldeklarering etc).
 • Ekonomisk följdskada.

Infrastrukturprojekt

 • Globalt försäkringsskydd för projekt med transportexponering.
 • Skydd för ”Delay in Start-Up” – ekonomisk följdskada.
 • Engagerad marina riskingenjörer med specialiserad expertis

Skadereglering

 • Snabba svar och Nödservice överallt i världen.
 • Global närvaro: i 160 länder och jurisdiktioner.
 • Skadehantering via web-sidan.
 • Skadehanteringservis tillgänglig via web-sidan och i landets valuta.
 • Kunskap om lagstiftning och den lokala marknaden.
 • Globalt närverk av riskförebyggande experter.

Proaktivt Nätverk av Skadeförebyggande Riskingenjörer

Marine Loss Control Engineering (MLCE) strävar efter att proaktivt arbeta med våra kunders transport- och logistikexponeringar för att minimera skador som kan drabba verksamheten. Analysen sker i flera steg genom skadetrender, transportsätt, packning/lassning m.m. MLCE arbetar i ett nätverk av 16 dedikerade marina riskingenjörer, strategiskt utplacerade i världens alla hörn. De har en bred erfarenhet och expertis, ofta med en bakgrund som sjökaptener.

Mer information

Kontakta AIG Marine Underwriting för mer information 

Telefon: 08-506 920 00 
E-mail:  info.sweden@aig.com